Thứ sáu,  12/07/2024

Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị trực tuyến đầu tư xây dựng toàn quốc 2010

LSO-Ngày 4/3/2010, tại phòng họp tầng 4 văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đầu tư xây dựng. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị, tại điểm cầu Lạng Sơn đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tham dự hội nghị. Sau lời phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2009 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010. Mặc dù trong năm 2009, tình hình kinh tế chung của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phải đối phó với tình trạng suy giảm kinh tế nhưng với những giải pháp, chính sách quyết liệt của Chính phủ, Việt Nam đã huy động được một lượng vốn lớn cho đầu tư phát triển. Qua đó góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn suy giảm kinh tế và tạo được nhiều việc làm cho người lao động. Ước thực...

LSO-Ngày 4/3/2010, tại phòng họp tầng 4 văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đầu tư xây dựng. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị, tại điểm cầu Lạng Sơn đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tham dự hội nghị.
Sau lời phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo Bộ Kế hoạch – Đầu tư đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2009 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010. Mặc dù trong năm 2009, tình hình kinh tế chung của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phải đối phó với tình trạng suy giảm kinh tế nhưng với những giải pháp, chính sách quyết liệt của Chính phủ, Việt Nam đã huy động được một lượng vốn lớn cho đầu tư phát triển. Qua đó góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn suy giảm kinh tế và tạo được nhiều việc làm cho người lao động. Ước thực hiện tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2009 tăng 15,3% so với năm 2008 và bằng 42% GDP, tiến độ giải ngân các nguồn vốn cũng đạt khá so với cùng kỳ. Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến đầu tư xây dựng toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh: trong năm 2010, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện quản lý tốt, sử dụng hiệu quả hơn nữa đối với các nguồn vốn trong thực hiện đầu tư xây dựng so với năm 2009. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, UBND các tỉnh cần ưu tiên vốn đầu tư đã được giao cho các công trình cấp bách tạo hiệu quả kinh tế xã hội, hoàn thành phân bổ và thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2010 cho các đơn vị theo đúng quy định về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. Ngoài ra, cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng bảo đảm chất lượng, trong đó đặc biệt lưu ý các khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, rà soát các thủ tục đầu tư và nâng cao năng lực các cơ quan tham mưu cũng như các đơn vị được giao chủ đầu tư thực hiện đầu tư phát triển.

Công Quân