Thứ sáu,  19/07/2024

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"

Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai công tác năm 2010 và phát động đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2010, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trong các cấp công đoàn.Theo đó, các cấp công đoàn tập trung vận động cán bộ, công chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị phát huy dân chủ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"; tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, công sở văn hóa, góp phần xây dựng giai cấp công...

Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai công tác năm 2010 và phát động đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2010, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội trong các cấp công đoàn.

Theo đó, các cấp công đoàn tập trung vận động cán bộ, công chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị phát huy dân chủ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, công sở văn hóa, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh…
Theo Nhandan