Thứ tư,  24/07/2024

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc: Thực hiện đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012

LSO-Ngày 8/3/2010, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số sở, ngành có liên quan tham dự.Qua 2 năm thực hiện, các địa phương đã tổ chức thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên đã đạt được mục tiêu, tiến độ của Đề án và cơ bản hoàn thành kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giao. Cụ thể, vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương là 8.275,6 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương và huy động xã hội hoá là 3.797,140 tỷ đồng. Trong đó đã thực hiện giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là trên 7,8 nghìn tỷ đồng, đạt 94,79%. Số phòng học đã được phê duyệt là 62.063 phòng học, trong đó số phòng học đã được triển khai xây dựng...

LSO-Ngày 8/3/2010, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số sở, ngành có liên quan tham dự.
Qua 2 năm thực hiện, các địa phương đã tổ chức thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên đã đạt được mục tiêu, tiến độ của Đề án và cơ bản hoàn thành kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giao. Cụ thể, vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương là 8.275,6 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương và huy động xã hội hoá là 3.797,140 tỷ đồng. Trong đó đã thực hiện giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là trên 7,8 nghìn tỷ đồng, đạt 94,79%. Số phòng học đã được phê duyệt là 62.063 phòng học, trong đó số phòng học đã được triển khai xây dựng là 55.723 phòng đạt 89,79%; số phòng học đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là 32.496 phòng, đạt 52,36% so với kế hoạch.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến
Về phía Lạng Sơn, tổng số đã triển khai là 1.166 phòng học; 653 phòng công vụ với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 485,162 tỷ đồng. Đã có 909 phòng học và 642 phòng công vụ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo nhận định, Lạng Sơn là một trong những tỉnh ở diện trung bình khá của cả nước trong thực hiện Đề án. Lạng Sơn kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương quan tâm bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho Lạng Sơn để thực hiện kế hoạch xây dựng đã triển khai và kế hoạch triển khai tiếp theo, cụ thể là cần bổ sung 502,723 tỷ đồng trong năm 2010.

Lê Minh