Thứ sáu,  12/07/2024

Đảng bộ xã Yên Phúc nâng cao sức chiến đấu

Xác định sức mạnh của Đảng phải bắt đầu từ chi bộ Đảng và từng đảng viên, Đảng bộ xã đã nhanh chóng ban hành các hướng dẫn về nâng cao chất sinh hoạt chi bộ. Với những nội dung cụ thể như: chức năng nhiệm vụ; nội dung hoạt động của từng loại chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoat chi bộ; nâng cao kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ; quy trình chuẩn bị nội dung cho các kỳ sinh hoạt chi bộ… Đồng thời tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ Ban chấp hành (BCH), chọn một chi bộ làm điểm, từ đó nhân ra diện rộng. Cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trên cơ sở quy định nhiệm vụ của người đảng viên trong Điều lệ Đảng, dựa vào điều kiện thực tế của từng chi bộ để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viện: đảng viên ở khu dân cư nào hàng tháng phải tham gia các buổi sinh hoạt liên gia; kèm cặp giúp đỡ quần chúng, các gia đình chính sách, gia đình khó...

Xác định sức mạnh của Đảng phải bắt đầu từ chi bộ Đảng và từng đảng viên, Đảng bộ xã đã nhanh chóng ban hành các hướng dẫn về nâng cao chất sinh hoạt chi bộ. Với những nội dung cụ thể như: chức năng nhiệm vụ; nội dung hoạt động của từng loại chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoat chi bộ; nâng cao kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ; quy trình chuẩn bị nội dung cho các kỳ sinh hoạt chi bộ… Đồng thời tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ Ban chấp hành (BCH), chọn một chi bộ làm điểm, từ đó nhân ra diện rộng. Cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trên cơ sở quy định nhiệm vụ của người đảng viên trong Điều lệ Đảng, dựa vào điều kiện thực tế của từng chi bộ để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viện: đảng viên ở khu dân cư nào hàng tháng phải tham gia các buổi sinh hoạt liên gia; kèm cặp giúp đỡ quần chúng, các gia đình chính sách, gia đình khó khăn… hàng tháng Đảng bộ xã tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên được phân công, nếu đảng viên nào chưa làm tốt nhiệm vụ sẽ bị nhắc nhở rút kinh nghiệm.
Công tác giáo dục, định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên cũng được coi trọng.
Nghề làm bánh cao khô ở xã Yên Phúc, huyện Văn Quan
Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, triển khai sâu rộng, có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội dung Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Đảng bộ đã duy trì đều đặn chế độ họp giao ban thường kỳ giữa Ban Thường vụ và BCH hàng tháng, quý, để thống nhất biện pháp chỉ đạo các chi ủy, chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong xã. Nêu cao vai trò lãnh đạo, điều hành theo quy chế, tăng cường công tác kiểm tra cấp trên đối với cấp dưới. Nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở và giải quyết thoả đáng những bất cập, vướng mắc tại cở sở. Do đó, Đoàn kết trong Đảng ổn định, nguyên tắc kỷ luật Đảng được duy trì, nội dung, phương pháp lãnh đạo được đổi mới. Đảng bộ đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Vi Văn Dụng cho biết nhờ đổi mới phương thức hoạt động, Đảng bộ đã nâng cao được sức chiến đấu của từng chi bộ, từng đảng viên. Trước đây nhiều chi bộ chỉ sinh hoat chiếu lệ, qua loa đại khái, nội dung nghèo nàn, nhiều đảng viên thờ ơ với nhiệm vụ chính trị của địa phương…Đến nay những hạn chế trên đã cơ bản được loại bỏ, 100% chi bộ đã nâng cao được chất lượng sinh hoạt; các đảng viên đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực, hăng say với công tác, tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Nhờ vậy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương có nhiều thuận lợi, nhất là việc thực hiện các dự án, các chương trình quốc gia triển khai trên địa bàn như: xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân…
Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới Đảng bộ xã Yên Phúc, tiếp tục hướng về cơ sở, nâng cao sức chiến đấu từ cơ sở, phấn đấu xây dựng nền tảng chính trị ổn định, vững bền, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế – xã hội để địa phương phát triển. Đặc biệt trong năm 2010 Đảng bộ quyết tâm lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cho đại hội Đảng các cấp.

Thanh Đàn