Thứ sáu,  12/07/2024

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2

Trong 2 ngày 11 – 12/3/2010, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2010, dự họp có lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số địa phương. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II/2010. Theo đánh giá chung, quý I năm 2010 toàn tỉnh đã giữ vững được tốc độ phát triển ổn định, một số ngành và lĩnh vực trọng yếu đạt khá so với cùng kỳ như: thu ngân sách, thương mại, dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu...; các phong trào thi đua sản xuất, ra quân đầu xuân trồng cây, làm thuỷ lợi, làm đường giao thông nông thôn được hưởng ứng mạnh mẽ, thiết thực và có hiệu quả; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng...

Trong 2 ngày 11 – 12/3/2010, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2010, dự họp có lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số địa phương. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo Kinh tế – Xã hội quý I
Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quý I, xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II/2010. Theo đánh giá chung, quý I năm 2010 toàn tỉnh đã giữ vững được tốc độ phát triển ổn định, một số ngành và lĩnh vực trọng yếu đạt khá so với cùng kỳ như: thu ngân sách, thương mại, dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu…; các phong trào thi đua sản xuất, ra quân đầu xuân trồng cây, làm thuỷ lợi, làm đường giao thông nông thôn được hưởng ứng mạnh mẽ, thiết thực và có hiệu quả; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2010 và các lễ hội khác diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngay từ những tháng đầu năm, tỉnh đã phải đối mặt với không ít khó khăn, một số chỉ tiêu kế hoạch đạt thấp so với cùng kỳ và kế hoạch năm như: trồng rừng mới, trồng cây ăn quả, giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu du lịch toàn xã hội và lượng khách du lịch, tình hình khô hạn và cháy rừng diễn biến phức tạp, các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn nhiều bức xúc…
Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số thách thức mà tỉnh gặp phải trong quý I ngoài nguyên nhân khách quan còn mang yếu tố chủ quan như: Công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện ở một số ngành, cấp chưa chủ động, tích cực, chưa kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh cũng như trong giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, phát sinh còn thiếu chủ động, thiếu đồng bộ và còn nhiều bất cập; còn xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết vòng vo, không dứt điểm. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần nhanh chóng khắc phục tình trạng trên, chủ động tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm, đặc biệt cần khẩn trương áp dụng các biện pháp tích cực để thực hiện đúng thời vụ, tiến độ vụ sản xuất Đông – Xuân.
Phiên họp đã dành phần lớn thời gian để xem xét, đánh giá, chỉnh sửa và đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Đây là những định hướng lớn, quan trọng, tạo hành lang pháp lý cụ thể cho sự phát triển các ngành, các địa phương và của tỉnh trong những giai đoạn tiếp theo.
Sau khi xem xét, thảo luận và lấy ý kiến đại biểu, đồng chí Chủ tịch UNND tỉnh kết luận: Việc xây dựng các kế hoạch, quy hoạch trên cần được thực hiện trên cơ sở khảo sát, tìm hiểu kỹ lưỡng những định hướng phát triển dài hạn của Trung ương, các quy hoạch phát triển từng ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt và phải dựa trên thực tế tiềm năng, xuất phát điểm hiện tại của tỉnh. Các ngành cần phối hợp chặt chẽ nhằm tạo sự thống nhất về định hướng xây dựng, phát triển, các chỉ số, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, đồng thời nêu bật được phương pháp, lộ trình và nguồn lực để thực hiện có hiệu quả. Các dự thảo cần được tiếp tục chỉnh lý cho phù hợp, tạo tầm nhìn sâu rộng, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đặc biệt trong những năm tiếp theo cần tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát huy hiệu quả của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tạo bước phát triển đột phá từ khu kinh tế động lực này.
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 2
Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 và tình hình triển khai công tác Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Trúc Lam