Chủ nhật,  21/07/2024

Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư: Lần đầu, nhưng thành phố đã chuẩn bị kỹ

LSO-Thực hiện Hướng dẫn số 34 – HD/BTCTU ngày 19/11/2009 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, thời gian qua, Thành ủy Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành chức năng trên địa bàn khẩn trương chuẩn bị cho sự kiện này. Đồng chí Vy Đức Được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Lạng SơnĐến nay, nhân sự đại hội cũng như báo cáo chính trị của ba đảng bộ thực hiện chủ trương này (Đảng bộ phường Vĩnh Trại, phường Đông Kinh và Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn) đã được duyệt. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc, Báo Lạng Sơn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Vy Đức Được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn.Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết, việc thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí...

LSO-Thực hiện Hướng dẫn số 34 – HD/BTCTU ngày 19/11/2009 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, thời gian qua, Thành ủy Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành chức năng trên địa bàn khẩn trương chuẩn bị cho sự kiện này.

Đồng chí Vy Đức Được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn trả lời phỏng vấn của phóng viên

Báo Lạng Sơn

Đến nay, nhân sự đại hội cũng như báo cáo chính trị của ba đảng bộ thực hiện chủ trương này (Đảng bộ phường Vĩnh Trại, phường Đông Kinh và Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn) đã được duyệt. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc, Báo Lạng Sơn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Vy Đức Được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn.
Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết, việc thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư đã được Thành phố chuẩn bị như thế nào ?
Đồng chí Vy Đức Được : Ngay sau khi Bộ Chính trị có Chỉ thị 37 về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy Lạng Sơn đã sớm có kế hoạch và tích cực triển khai việc thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư.
Đến 10/3/2010, Ban Thường vụ Thành ủy đã hoàn tất việc duyệt báo cáo chính trị cũng như nhân sự đại hội cho 3 đảng bộ được chọn (các phường Vĩnh Trại, Đông Kinh và Công ty cổ phần Xi măng Lạng Sơn).
P/V: Đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư sẽ được thực hiện theo trình tự như thế nào ?
Đồng chí Vy Đức Được: Trình tự và các bước tiến hành bầu cử tại đại hội sẽ được tiến hành căn cứ vào Hướng dẫn số 34 – HD/BTCTU ngày 19/11/2009 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Qui chế bầu cử trong Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 220 – QĐ/TW ngày 17/4/2009 của Bộ Chính trị khóa X). Đây là việc làm khẳng định việc mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu tham dự đại hội trong việc lựa chọn bầu Ban Thường vụ, Bí thư và Phó bí thư. Trực tiếp bầu nhằm phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn đảng bộ trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Đồng thời, các đồng chí được bầu cảm nhận vinh dự, ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm cá nhân với tín nhiệm của đại hội, với thực hiện nhiệm vụ được giao.
P/V: Hiện tại, công tác chuẩn bị nhân sự cho 3 đảng bộ tiến hành đại hội theo phương thức này đã hoàn tất, điểm nổi bật là gì ?
Đồng chí Vy Đức Được: Ngày 10/3 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn đã họp xem xét, phê duyệt phương án nhân sự và Báo cáo chính trị của ba đảng bộ tiến hành đại hội điểm. Phương án nhân sự đã được chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng căn cứ vào hướng dẫn của Tỉnh ủy, vào năng lực trình độ, độ tuổi cũng như sự tín nhiệm giới thiệu của tổ chức cơ sở đảng cấp dưới để đưa ra cơ cấu nhân sự đại hội tốt nhất. Theo đó, đảm bảo nhân sự được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành có tỷ lệ hợp lý về độ tuổi, trình độ, cán bộ nữ…(tỷ lệ nhân sự có trình độ đại học ở đảng bộ hai phường Vĩnh Trại và Đông Kinh cùng là 8/21, với Công ty cổ phần Xi măng Lạng Sơn là 7/11; tỷ lệ nữ được giới thiệu ở phường Vĩnh Trại là 8/21, ở phường Đông Kinh là 6/21). Nhân sự tham gia giới thiệu để đại hội bầu chọn cũng đảm bảo số dư từ 15% trở lên; đối với nhân sự tham gia Ban Thường vụ đảm bảo số dư 20% trở lên.
P/V: Đảng viên tham gia đại hội được tiếp cận những thông tin này từ trước hay trong đại hội ?
Đồng chí Vy Đức Được: Tất cả những thông tin liên quan đến việc tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đều được cấp ủy đảng bộ, chi bộ cơ sở quán triệt từ trước. Hơn nữa, trong quá trình chuẩn bị, nhân sự tham gia Ban chấp hành khóa mới cũng đã được chính các đảng viên, chi bộ cơ sở đánh giá, thảo luận và giới thiệu lên đảm bảo qui trình.
P/V: Trong trường hợp ứng viên do đại hội đảng bộ đề cử nhưng không trùng với quy hoạch cán bộ trước đó hoặc không được sự đồng thuận của ban chấp hành mới thì xử lý thế nào?
Đồng chí Vy Đức Được: Trường hợp đa số đại biểu dự đại hội (trên 50%) đề cử nhân sự khác với phương án đã được cấp trên đồng ý, nhưng lại không có trong quy hoạch chức danh bí thư khóa mới thì ban chấp hành khóa mới họp, cân nhắc kỹ và biểu quyết bằng phiếu kín.
Nếu Ban chấp hành khóa mới (trên 50% phiếu) nhất trí với phương án nhân sự được đa số đại biểu đại hội giới thiệu, thì đại hội bầu cử ngay. Nếu Ban chấp hành khóa mới không nhất trí với phương án nhân sự được đa số đại biểu đại hội giới thiệu, thì phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo cấp ủy cấp trên.
P/V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí

Hoàng Thái