Thứ sáu,  19/07/2024

Đảng bộ Hoàng Việt trước thềm Đại hội XIX

LSO- Đã hết tháng Giêng- Tháng “ ăn chơi”, nông dân xã Hoàng Việt ( Văn Lãng) ra đồng gieo mạ và xuống giống ngô xuân hè. Đợt mưa mát lành đầu vụ cùng với sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã làm cho người dân như nhân thêm niềm vui…Một điều khiến người dân nói chung và cán bộ đảng viên của địa phương nói riêng quan tâm, vì đây là một trong 2 địa phương tổ chức đại hội điểm của huyện Văn Lãng, cũng là lần đầu tiên Đảng bộ thực hiện sự dân chủ trực tiếp của mình qua việc bỏ phiếu bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Ông Nguyễn Tiến Lợi, thôn Thâm Mè B, một cựu chiến binh đã 38 tuổi Đảng, nguyên Bí thư chi bộ thôn, với tinh thần rất phấn chấn, nói với chúng tôi, được cầm lá phiếu bầu trực tiếp, tức là ý chí, nguyện vọng của bản thân được thể hiện ngay trong đại hội bằng lá phiếu bầu các chức danh. Vì vậy, trong cuộc sinh hoạt chi bộ, các đảng viên rất thông suốt và tinh thần rất phấn khởi.Đồng chí...

LSO- Đã hết tháng Giêng- Tháng “ ăn chơi”, nông dân xã Hoàng Việt ( Văn Lãng) ra đồng gieo mạ và xuống giống ngô xuân hè. Đợt mưa mát lành đầu vụ cùng với sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã làm cho người dân như nhân thêm niềm vui…
Một điều khiến người dân nói chung và cán bộ đảng viên của địa phương nói riêng quan tâm, vì đây là một trong 2 địa phương tổ chức đại hội điểm của huyện Văn Lãng, cũng là lần đầu tiên Đảng bộ thực hiện sự dân chủ trực tiếp của mình qua việc bỏ phiếu bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Ông Nguyễn Tiến Lợi, thôn Thâm Mè B, một cựu chiến binh đã 38 tuổi Đảng, nguyên Bí thư chi bộ thôn, với tinh thần rất phấn chấn, nói với chúng tôi, được cầm lá phiếu bầu trực tiếp, tức là ý chí, nguyện vọng của bản thân được thể hiện ngay trong đại hội bằng lá phiếu bầu các chức danh. Vì vậy, trong cuộc sinh hoạt chi bộ, các đảng viên rất thông suốt và tinh thần rất phấn khởi.
Đồng chí Lưu Viết Lạng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, tuy là xã gần trung tâm huyện, song địa bàn rất rộng, nhiều thôn ở xa, nên có nhiều khó khăn trong lãnh đạo chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ XVIII ( 2005-2010), thực hiện Nghị quyết cả nhiệm kỳ, Ban chấp hàng Đảng bộ đã có nghị quyết trong từng giai đoạn phát triển và từng vấn đề; song ông và đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể phải cùng “ hợp sức” giải quyết nhiều vấn đề rất gai góc trong 2 nhiệm vụ “trọng tâm và then chốt” là phát triển kinh tế và xây dựng Đảng. Thành công nhất là nhân dân đã biến tư duy mới về kinh tế vào những việc làm cụ thể là chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng, tăng năng suất và giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích gieo trồng. Nếu năm 2006, cánh đồng “ 50 triệu” chỉ có 2 ha, nay đã lên đến 30 ha với cơ cấu 1 màu+2 lúa hoặc 2 màu+ 1 lúa. Bình quân lương thực đầu người năm 2009 đã đạt 460 kg, bình quân thu nhập đầu người từ 3,8 triệu năm 2006 lên 5,2 triệu năm 2009- còn xa mới bằng bình quân toàn huyện, song như thế cũng là cố gắng lớn. Với sự phát triển nhanh của tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tỷ trọng các ngành này dần được nâng cao trong cơ cấu kinh tế. Cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là điện lưới, trường học, thủy lợi, nước sạch, y tế…đều phát triển. Nếu năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức 25,5%, thì năm 2009 chỉ ở mức 15,5%. Trình độ nguồn nhân lực không ngừng được nâng lên; nhân dân phấn khởi tin tưởng vào Đảng và đồng thuận với chính quyền trong các lĩnh vực phát triển.
Trong công tác xây dựng Đảng, từ một đảng bộ gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển Đảng, bằng việc sâu sát giáo dục giác ngộ quần chúng, trong toàn khóa đã phát triển 33 đảng viên mới, xóa thôn bản “ trắng” đảng viên, đoàn viên, hội viên; giảm chi bộ sinh hoạt ghép. Đổi mới công tác giáo dục tư tưởng chính trị để nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Các đoàn thể trong hệ thống chính trị hoạt động đều tay. Công tác lãnh đạo đổi mới hoạt động của HĐND theo hướng gần dân; lãnh đạo hệ thống chính quyền và mặt trận cùng phối hợp với ban tuyên giáo xã và toàn hệ thống chính trị nắm bắt và từng bước giải quyết tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo nên sự gắn bó sâu hơn giữa dân với Đảng, với chính quyền.
Tuy vậy, trong nhiệm kỳ, hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần giải quyết. Đó là cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa rõ. Tỷ lệ hộ nghèo có giảm, song chưa nhanh, chưa vững chắc; thiếu việc làm cho người lao động, nhất là lao động trẻ. Nhìn vào bảng phân công theo dõi sinh hoạt chi bộ, chúng tôi thấy trong 23 chi bộ có đến 10 chi bộ sinh hoạt tối, 4 chi bộ sinh hoạt trưa; 8 chi bộ phải sinh hoạt tại nhà dân và 3 chi bộ sinh hoạt nhờ phân trường. Đối với các chi bộ khối nông thôn mà các hộ gia đình cách xa nhau như thôn Tà Pjạc, thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn là một vấn đề nan giải. Mặt khác, việc phát triển đảng trong thanh niên nông thôn cũng đang gặp khó khăn, khi lớp trẻ vẫn thiếu nỗ lực phấn đấu. Những vấn đề đó đang chờ một đội ngũ cấp ủy Hoàng Việt trong nhiệm kỳ tới.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bí thư Huyện ủy Văn Lãng cho rằng, chọn Đảng bộ Hoàng Việt tổ chức đại hội điểm, vì Đảng bộ này có cả những thuận lợi và khó khăn mang tính đặc trưng của Văn Lãng trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa của huyện. Huyện ủy đã và đang tích cực chỉ đạo về mọi mặt để đại hội của đảng bộ này thực sự là “ điểm”. Trong đó việc bầu trực tiếp và gắn chương trình hành động của đảng bộ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “ xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “ là đạo đức, là văn minh”, đó là điều kiện tiên quyết cho thành công.

Trần Kim