Chủ nhật,  21/07/2024

Công tác phát triển đảng viên ở huyện Lộc Bình

LSO-Lộc Bình là huyện nằm ở phía đông nam của tỉnh, hệ thống đường giao thông đi lại còn khó khăn, nhất là ở các xã vùng cao, vùng sâu. Đời sống của bà con các dân tộc chưa thật ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thời điểm từ năm 2004 về trước toàn huyện mới có 95 chi bộ, với 2.549 đảng viên, trong đó có 62 chi bộ ghép, 8 thôn “trắng” đảng viên, nhiều chi bộ ở các xã vùng sâu như: Sàn Viên có chi bộ ghép 7 thôn, Ái Quốc, Tam Gia ghép 4 thôn. Do vậy một trong những công việc mà Đảng bộ huyện Lộc Bình chú trọng trong thời gian vừa qua là công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên.Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2010 ở huyện Lộc Bình.Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TU, ngày 23/7/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo công tác phát triển đảng viên, xoá thôn, trường “trắng” đảng viên; giảm thôn, trường còn ghép chi bộ, Ban thường vụ Huyện uỷ Lộc Bình thường xuyên chỉ đạo cho các cấp uỷ đảng ở các...

LSO-Lộc Bình là huyện nằm ở phía đông nam của tỉnh, hệ thống đường giao thông đi lại còn khó khăn, nhất là ở các xã vùng cao, vùng sâu. Đời sống của bà con các dân tộc chưa thật ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.
Thời điểm từ năm 2004 về trước toàn huyện mới có 95 chi bộ, với 2.549 đảng viên, trong đó có 62 chi bộ ghép, 8 thôn “trắng” đảng viên, nhiều chi bộ ở các xã vùng sâu như: Sàn Viên có chi bộ ghép 7 thôn, Ái Quốc, Tam Gia ghép 4 thôn. Do vậy một trong những công việc mà Đảng bộ huyện Lộc Bình chú trọng trong thời gian vừa qua là công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên.
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2010 ở huyện Lộc Bình.

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TU, ngày 23/7/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo công tác phát triển đảng viên, xoá thôn, trường “trắng” đảng viên; giảm thôn, trường còn ghép chi bộ, Ban thường vụ Huyện uỷ Lộc Bình thường xuyên chỉ đạo cho các cấp uỷ đảng ở các cơ sở đẩy mạnh công tác phát triển Đảng và đề ra chỉ tiêu mỗi năm phải kết nạp được từ 180 đảng viên trở lên, mỗi chi bộ một năm kết nạp 1 đảng viên. Mặt khác ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Huyện uỷ có biểu mẫu hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng đăng ký danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh; trong đó có chỉ tiêu phát triển Đảng. Đồng thời chú trọng công tác phát triển đảng ở trường học, những xã, chi bộ có ít đảng viên, những đối tượng trong lực lượng dân quân tự vệ, trong tuổi đoàn, có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực, là những nhân tố tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác, được quần chúng nhân dân tín nhiệm… Công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú được quan tâm, Huyện uỷ chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị tăng cường mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú, hàng năm ngoài mở các lớp bồi dưỡng tại huyện, Trung tâm còn mở các lớp bồi dưỡng tại các cụm xã như: Xuân Dương – Ái Quốc, Tam Gia -Tĩnh Bắc, Hiệp Hạ – Minh Phát, Hữu Lân. Mỗi năm trung bình mở được từ 4-5 lớp, cho khoảng 300 quần chúng ưu tú, sau khi học xong các chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên tiếp tục giúp đỡ, nếu thấy quần chúng nào phấn đấu tốt, đủ điều kiện thì xem xét kết nạp.
Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn và giao chỉ tiêu cho các cấp uỷ hợp lý, khoa học, nên Đảng bộ huyện Lộc Bình luôn thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 1.031 đảng viên, riêng năm 2009 kết nạp được 248 đảng viên, nâng tổng số đảng viên từ 2.549 năm 2004 lên 3.580 đảng viên năm 2010, xoá được 8 thôn “trắng” đảng viên, 31 chi bộ ghép, nâng số chi bộ từ 95 năm 2004 lên 224 chi bộ năm 2010,. Phần lớn các đồng chí được kết nạp trong những năm qua đều đảm bảo về phẩm chất chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn và đang phát huy vai trò, vị trí trong các tổ chức cơ sở đảng.

Hiện nay, khó khăn nhất trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Lộc Bình là phát triển Đảng ở các xã vùng cao, vùng xa. Bởi trình độ học vấn của thanh niên ở đây còn thấp, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn, dân cư không tập trung, có những thôn chỉ có 7-13 hộ gia đình, như thôn Khuổi O, xã Tam Gia, Khuổi Han, xã Ái Quốc, Tầm Hán xã Tĩnh Bắc. Do vậy huyện đã rất quan tâm và đề ra nhiều biện pháp trong công tác phát triển đảng viên đối với những xã này, đặc biệt tập trung vào những đối tượng tuổi đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Phấn đấu năm 2010 phát triển 250 đảng viên trở lên.

La Nam