Thứ sáu,  12/07/2024

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Pháp chế Hàn Quốc

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp Bộ trưởng Pháp chế Hàn Quốc Lee Scog Yeon chiều 18-3 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chủ trương nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác chiến lược với Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có xây dựng pháp luật.Việt Nam mong muốn hoàn chỉnh một hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của kinh tế thị trường, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế .Sau khi bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc cần tiếp tục xúc tiến các hoạt động đàm phán, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang phải đối mặt với ba vấn đề trong tiến trình xây dựng đất nước, đó là những yếu kém của thể chế pháp luật, đang kìm hãm tốc độ phát triển;...

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp Bộ trưởng Pháp chế Hàn Quốc Lee Scog Yeon chiều 18-3 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chủ trương nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác chiến lược với Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có xây dựng pháp luật.

Việt Nam mong muốn hoàn chỉnh một hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của kinh tế thị trường, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế .

Sau khi bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc cần tiếp tục xúc tiến các hoạt động đàm phán, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang phải đối mặt với ba vấn đề trong tiến trình xây dựng đất nước, đó là những yếu kém của thể chế pháp luật, đang kìm hãm tốc độ phát triển; khó khăn trong việc khan hiếm nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tình trạng lạc hậu của hệ thống hạ tầng giao thông.

Bộ trưởng Lee Scog Yeon bày tỏ mong muốn được hợp tác, chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong công tác xây dựng pháp luật. Ông cho biết, phía Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia với Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Theo Nhandan