Thứ sáu,  19/07/2024

Đại hội Đảng bộ xã Quốc Khánh nhiệm kỳ 2010 – 2015

LSO-Trong hai ngày 18 và 19/3/2010, Đảng bộ xã Quốc Khánh huyện Tràng Định đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010- 2015. Đây là Đảng bộ thứ 2 của huyện Tràng Định được tỉnh và huyện chọn làm thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ chính trị. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Quốc Khánh đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế đề ra. Bình quân lương thực từ 640 kg/người/năm, năm 2005 tăng lên 840 kg năm 2009, số hộ đói nghèo từ 49,6% năm 2005 giảm xuống còn 22,37% năm 2009. Tuy đã có sự chuyển biến và đạt được những kết quả nổi bật nhưng xã Quốc Khánh vẫn còn có nhiều mặt hạn chế cần khắc phục; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; sản xuất nông nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên nên vẫn còn bị động, tập quán canh tác lạc hậu, cơ sở hạ tầng...

LSO-Trong hai ngày 18 và 19/3/2010, Đảng bộ xã Quốc Khánh huyện Tràng Định đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010- 2015. Đây là Đảng bộ thứ 2 của huyện Tràng Định được tỉnh và huyện chọn làm thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ chính trị.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Quốc Khánh đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế đề ra. Bình quân lương thực từ 640 kg/người/năm, năm 2005 tăng lên 840 kg năm 2009, số hộ đói nghèo từ 49,6% năm 2005 giảm xuống còn 22,37% năm 2009. Tuy đã có sự chuyển biến và đạt được những kết quả nổi bật nhưng xã Quốc Khánh vẫn còn có nhiều mặt hạn chế cần khắc phục; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; sản xuất nông nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên nên vẫn còn bị động, tập quán canh tác lạc hậu, cơ sở hạ tầng mặc dù đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đại hội đã tập trung thảo luận xung quanh những mặt còn tồn tại để đưa ra những giải pháp khắc phục.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết dân chủ Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ xã khoá XIX nhiệm kỳ 2010- 2015, bầu Ban Thường vụ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư. Đồng chí Nông Văn Đạt được bầu giữ chức Bí thư và đồng chí La Dáu Khèn, Vũ Tiến Đạt giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội cũng đã bầu ra Uỷ ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 8 đại biểu. Đồng thời thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội nhiệm kỳ 2010-2015.

Quốc Thăng - Phạm Thoa