Thứ sáu,  12/07/2024

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch tại Sở Tài nguyên và Môi trường

LSO-Sáng ngày 24/3/2010, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe lãnh đạo sở báo cáo về tình hình triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, ngân sách nhà nước quý I/2010, xác định và đề xuất những mục tiêu quan trọng, cấp bách cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong những tháng tiếp theo. Nhìn chung trong những tháng đầu năm 2010, đối với lĩnh vực quản lý và sử dụng tài nguyên, khoáng sản đã có nhiều chuyển biến tích cực như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; phát triển quỹ đất; giải phóng mặt bằng; quản lý, khai thác khoáng sản; bảo vệ nguồn nước, quan trắc, đánh giá tác động tới môi trường…từ đó sở chủ quản đã có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất sát thực với tỉnh, góp phần xây dựng cơ chế chính sách phù hợp trong lĩnh vực quản lý, phát triển...

LSO-Sáng ngày 24/3/2010, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe lãnh đạo sở báo cáo về tình hình triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, ngân sách nhà nước quý I/2010, xác định và đề xuất những mục tiêu quan trọng, cấp bách cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong những tháng tiếp theo. Nhìn chung trong những tháng đầu năm 2010, đối với lĩnh vực quản lý và sử dụng tài nguyên, khoáng sản đã có nhiều chuyển biến tích cực như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; phát triển quỹ đất; giải phóng mặt bằng; quản lý, khai thác khoáng sản; bảo vệ nguồn nước, quan trắc, đánh giá tác động tới môi trường…từ đó sở chủ quản đã có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất sát thực với tỉnh, góp phần xây dựng cơ chế chính sách phù hợp trong lĩnh vực quản lý, phát triển và bảo vệ tài nguyên, môi trường.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tài nguyên, môi trường là lĩnh vực hết sức nhạy cảm, liên quan mật thiết đến mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội. Trong năm 2009 và những tháng đầu năm 2010, tỉnh đánh giá cao những cố gắng của sở chủ quản trong công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt ngành đã thể hiện những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc triển khai nhiệm vụ mới về xây dựng bảng giá các loại đất tỉnh Lạng Sơn năm 2010, chủ động tiếp nhận thực hiện công tác thẩm định phương án bồi thường; hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh; tạo được bước đột phá mới trong lĩnh vực đo đạc địa chính, số hóa bản đồ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị có liên quan cần chủ động phối hợp tốt hơn nữa với Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc; đảm bảo mọi nhiệm vụ được triển khai có hiệu quả, chính xác, khách quan, trung thực; thực hiện nghiêm túc công tác hậu kiểm, đề xuất kịp thời giải pháp cho các vấn đề phát sinh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định: Làm tốt các công tác liên quan đến tài nguyên và môi trường cũng chính là góp phần thực hiện tốt 3 yếu tố cơ bản trong mục tiêu phát triển bền vững: Kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Trúc Lam