Thứ năm,  18/07/2024

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước (DTNN).Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5-5. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.Quy chế gồm bảy chương, 22 điều. Sau những quy định chung, quy chế nêu rõ việc tổ chức quản lý và danh mục xăng, dầu DTNN; kế toán và dự toán ngân sách Nhà nước; nhập, xuất xăng, dầu DTNN; kho xăng, dầu DTNN; bảo quản xăng, dầu DTNN; quản lý tài chính, ngân sách về xăng, dầu...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước (DTNN).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5-5. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Quy chế gồm bảy chương, 22 điều. Sau những quy định chung, quy chế nêu rõ việc tổ chức quản lý và danh mục xăng, dầu DTNN; kế toán và dự toán ngân sách Nhà nước; nhập, xuất xăng, dầu DTNN; kho xăng, dầu DTNN; bảo quản xăng, dầu DTNN; quản lý tài chính, ngân sách về xăng, dầu DTNN.
Theo Nhandan