Chủ nhật,  21/07/2024

Đại hội Đảng bộ thị trấn Bắc Sơn nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Trong 2 ngày 25 và 26/3 /2010, Đảng bộ Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010-2015.Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ thị trấn Bắc Sơn tập trung lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp và coi đây là lĩnh vực mũi nhọn; tiếp tục phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hóa để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông sản… Hầu hết các chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010-2015 đều được Đại hội xây dựng cao hơn so với nhiệm kỳ trước: tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 11 – 12%; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp- xây dựng tăng 20%, nông lâm nghiệp tăng 10%, kinh doanh, dịch vụ thương mại tăng 70%; 100% số hộ sử dụng dịch vụ điện thoại và trên 20% số hộ được tiếp cận Intenet... Hàng năm phấn đấu kết nạp từ 10 đảng viên trở lên và 96% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng...

LSO-Trong 2 ngày 25 và 26/3 /2010, Đảng bộ Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010-2015.
Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ thị trấn Bắc Sơn tập trung lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp và coi đây là lĩnh vực mũi nhọn; tiếp tục phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hóa để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông sản… Hầu hết các chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010-2015 đều được Đại hội xây dựng cao hơn so với nhiệm kỳ trước: tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 11 – 12%; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp- xây dựng tăng 20%, nông lâm nghiệp tăng 10%, kinh doanh, dịch vụ thương mại tăng 70%; 100% số hộ sử dụng dịch vụ điện thoại và trên 20% số hộ được tiếp cận Intenet… Hàng năm phấn đấu kết nạp từ 10 đảng viên trở lên và 96% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 17 đồng chí, bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư và đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Minh Lý