Chủ nhật,  21/07/2024

Đảng bộ xã Thiện Hoà tổ chức Đại hội lần thứ XXI

LSO-Trong hai ngày 26, 27/3/2010, Đảng bộ xã Thiện Hoà huyện Bình Gia đã tổ chức Đai hội lần thứ XXI nhiệm kỳ 2010-2015. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã Thiện Hoà đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong xã cùng đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ xã Thiện Hoà tiếp tục định hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, tăng cường chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với áp dụng KHKT vào sản xuất phấn đấu tổng sản lượng cây có hạt đạt 1.530 tấn/năm, bình quân lương thực đầu người 450 kg/ người /năm. Hàng năm trên 75% chi bộ đạt TSVM, 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm kết nạp từ 6 đảng viên trở lên; đến hết nhiệm kỳ, 100% thôn có nhà văn hoá.Đại hội bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXI; bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng...

LSO-Trong hai ngày 26, 27/3/2010, Đảng bộ xã Thiện Hoà huyện Bình Gia đã tổ chức Đai hội lần thứ XXI nhiệm kỳ 2010-2015. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã Thiện Hoà đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong xã cùng đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.
Nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ xã Thiện Hoà tiếp tục định hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, tăng cường chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với áp dụng KHKT vào sản xuất phấn đấu tổng sản lượng cây có hạt đạt 1.530 tấn/năm, bình quân lương thực đầu người 450 kg/ người /năm. Hàng năm trên 75% chi bộ đạt TSVM, 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm kết nạp từ 6 đảng viên trở lên; đến hết nhiệm kỳ, 100% thôn có nhà văn hoá.
Đại hội bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXI; bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2010-2015.

Thế Phương