Thứ sáu,  12/07/2024

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn: Bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư với số phiếu tập trung

LSO-Ngày 29/3/2010, Đảng bộ Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là một trong 3 đảng bộ cơ sở của thành phố Lạng Sơn thực hiện thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng qui trình và thể hiện tính dân chủ cao. Kết quả bầu cử rất tập trung, cả 9 đồng chí được bầu tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2015 đều nằm trong cơ cấu dự kiến; trong đó, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư được Đại hội bầu trực tiếp với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Đây là một kết quả không ngoài dự kiến bởi công tác chuẩn bị đã được Thành ủy Lạng Sơn và Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2005 – 2010 chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, nhất là công tác nhân sự được chuẩn bị trên nguyên tắc tập trung dân chủ...

LSO-Ngày 29/3/2010, Đảng bộ Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là một trong 3 đảng bộ cơ sở của thành phố Lạng Sơn thực hiện thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng qui trình và thể hiện tính dân chủ cao.
Kết quả bầu cử rất tập trung, cả 9 đồng chí được bầu tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2015 đều nằm trong cơ cấu dự kiến; trong đó, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư được Đại hội bầu trực tiếp với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Đây là một kết quả không ngoài dự kiến bởi công tác chuẩn bị đã được Thành ủy Lạng Sơn và Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2005 – 2010 chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, nhất là công tác nhân sự được chuẩn bị trên nguyên tắc tập trung dân chủ cao.

Xuân Hoàng