Chủ nhật,  21/07/2024

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

LSO-Sáng ngày 8/4/2010, Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I/2010. Đ/c Hoàng Trung Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CQDC Đảng tỉnh trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.Tham gia lớp bồi dưỡng có 98 đảng viên mới đến từ 23 chi, đảng bộ trực thuộc. Theo chương trình, các học viên đã được nghiên cứu 9 bài học lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Kết quả kiểm tra nhận thức, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 71 học viên đạt loại khá, giỏi. Thông qua lớp bồi dưỡng này nhằm trang bị cho các đồng chí đảng viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó mỗi người đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở...

LSO-Sáng ngày 8/4/2010, Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I/2010.
Đ/c Hoàng Trung Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CQDC Đảng tỉnh trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.
Tham gia lớp bồi dưỡng có 98 đảng viên mới đến từ 23 chi, đảng bộ trực thuộc. Theo chương trình, các học viên đã được nghiên cứu 9 bài học lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Kết quả kiểm tra nhận thức, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 71 học viên đạt loại khá, giỏi. Thông qua lớp bồi dưỡng này nhằm trang bị cho các đồng chí đảng viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó mỗi người đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các học viên biểu diễn văn nghệ chào mừng lớp học kết thúc thành công.
Thay mặt Ban tổ chức lớp học, đồng chí Hoàng Trung Tuyến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh đã trao giấy chứng nhận hoàn thành xong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho các học viên.

Thanh Huyền