Thứ ba,  16/07/2024

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Luật An toàn thực phẩm

LSO-Thực hiện chương trình công tác năm 2010, để phục vụ cho Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 5 tới, ngày 13/4/2010, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật An toàn thực phẩm. Dự hội nghị có các đồng chí trong đoàn ĐBQH Lạng Sơn, lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành chức năng, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và các huyện Cao Lộc, Văn Lãng. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo hội nghị.Gần 7 năm thực hiện Pháp lệnh Vệ sinh ATTP, công tác quản lý vệ sinh ATTP đã có nhiều chuyển biến tích cực nhằm đảm bảo sức khỏe nhân dân, tạo điều kiện cho sản xuất lưu thông và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong cơ chế thị trường, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP có nhiều diễn biến phức tạp như thực phẩm không an toàn, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm kém phẩm chất…lưu hành trên thị trường, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người dân. Vì vậy,...

LSO-Thực hiện chương trình công tác năm 2010, để phục vụ cho Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 5 tới, ngày 13/4/2010, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật An toàn thực phẩm.
Dự hội nghị có các đồng chí trong đoàn ĐBQH Lạng Sơn, lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành chức năng, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và các huyện Cao Lộc, Văn Lãng. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo hội nghị.
Gần 7 năm thực hiện Pháp lệnh Vệ sinh ATTP, công tác quản lý vệ sinh ATTP đã có nhiều chuyển biến tích cực nhằm đảm bảo sức khỏe nhân dân, tạo điều kiện cho sản xuất lưu thông và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong cơ chế thị trường, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP có nhiều diễn biến phức tạp như thực phẩm không an toàn, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm kém phẩm chất…lưu hành trên thị trường, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người dân. Vì vậy, sự cần thiết phải có Luật ATTP để điều chỉnh.
Tại hội nghị đã có 10 ý kiến đóng góp, tập trung vào các vấn đề như bố cục của dự luật; quản lý ATTP đối với thực phẩm được sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ lẻ; thời hạn sử dụng thực phẩm; quy định ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen. Điểm quan trọng nhất trong thảo luận góp ý là phân công trách nhiệm của các bộ trong quản lý nhà nước về ATTP; công tác thanh tra… và một số vấn đề khác. Tất cả các ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm, nhằm mục đích để luật được thực thi khi đi vào cuộc sống.

MH