Thứ tư,  24/07/2024

UBND tỉnh thảo luận, quyết định một số vấn đề kinh tế – xã hội

LSO-Ngày 13/4, UBND tỉnh đã họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham dự có các thành viên UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận 5 vấn đề lớn. Đó là : quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tại địa phương; Quy định sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa tại địa phương; Tờ trình về việc phê duyệt Đề án thực hiện chuẩn quốc gia Trung tâm y...

LSO-Ngày 13/4, UBND tỉnh đã họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề kinh tế – xã hội của tỉnh. Tham dự có các thành viên UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận 5 vấn đề lớn. Đó là : quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tại địa phương; Quy định sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa tại địa phương; Tờ trình về việc phê duyệt Đề án thực hiện chuẩn quốc gia Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2014.
Sau khi nghe ý kiến đóng góp, phản biện của đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã khái quát một số nội dung cần tập trung thực hiện, trong đó nhấn mạnh : điều quan trọng nhất chính là tính khả thi khi ban hành các quyết định, làm sao để các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Trên cơ sở những ý kiến tham góp tại hội nghị, các ngành chức năng cần tập trung chỉnh sửa, rà soát, hoàn thiện các tờ trình, đề án, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh ra quyết định ban hành để các đề án này nhanh chóng được triển khai, áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống kinh tế – xã hội của tỉnh.

Hoàng Thái