Chủ nhật,  21/07/2024

Phát triển đảng viên là yếu tố cơ bản làm cho Đảng mạnh

LSO-Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới đã được các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quan tâm thực hiện, đặc biệt là từ khi có Chỉ thị số 36- CT/TU ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “lãnh đạo xóa thôn, trường trắng đảng viên, giảm thôn, trường còn ghép chi bộ”; Quyết định số 381 – QĐ/TU ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy định trình độ học vấn kết nạp đảng đối với các xã vùng ba, quá trình thực hiện đã thu được những kết quả quan trọng.Tính đến hết quý I năm 2010, toàn đảng bộ tỉnh có 756 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 306 đảng bộ, 450 chi bộ; 3.441chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh là 45.632 đảng viên, chiếm trên 6% so với dân số trong toàn tỉnh, trong đó có 42.233 đảng viên chính thức và 3.399 đảng viên dự bị. Trung bình mỗi năm toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp khoảng 2000 đảng viên; Riêng...

LSO-Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới đã được các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quan tâm thực hiện, đặc biệt là từ khi có Chỉ thị số 36- CT/TU ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “lãnh đạo xóa thôn, trường trắng đảng viên, giảm thôn, trường còn ghép chi bộ”; Quyết định số 381 – QĐ/TU ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy định trình độ học vấn kết nạp đảng đối với các xã vùng ba, quá trình thực hiện đã thu được những kết quả quan trọng.
Tính đến hết quý I năm 2010, toàn đảng bộ tỉnh có 756 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 306 đảng bộ, 450 chi bộ; 3.441chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh là 45.632 đảng viên, chiếm trên 6% so với dân số trong toàn tỉnh, trong đó có 42.233 đảng viên chính thức và 3.399 đảng viên dự bị. Trung bình mỗi năm toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp khoảng 2000 đảng viên; Riêng năm 2009, kết nạp được 2.397 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt gần 120% kế hoạch. Chất lượng đảng viên được kết nạp có trình độ học vấn ngày càng cao. Một số đảng bộ kết nạp đảng viên mới đạt cao như Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh, Đảng bộ Cao Lộc, Tràng Định, Lộc Bình…

ĐVTN Đồn Biên phòng Chi Ma tìm hiểu về thân thế sự nghiệp Hồ Chí Minh – Ảnh: Diệu Hằng
Do quan tâm phát triển đảng viên, nên tính đến cuối năm 2009 đã có 2.114/2.314 thôn, bản, khối phố trong toàn tỉnh có chi bộ, chiếm 92,65% tổng số thôn, khối phố, tăng 7 thôn có chi bộ so với năm 2008. Đội ngũ đảng viên sau khi kết nạp được giới thiệu về cơ sở nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị đều phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, vận động gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đảng viên nơi cư trú, từng bước khắc phục những biểu hiện quan liêu, xa dân và các biểu hiện tiêu cực khác , được cấp ủy địa phương và quần chúng nhân dân đánh giá cao. Qua đánh giá chất lượng đảng viên năm 2009: đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 5.183, chiếm 12,98% (tăng 2,82% so với năm 2008); đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ là 28.532, chiếm 70,99% (tăng 0,21% so với năm 2008); đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ là 6.193, chiếm 15,51% (giảm 12,97% so với năm 2008); số đảng viên vi phạm tư cách là 208, chiếm 0,52% (giảm 0,06 so với năm 2008). Việc quan tâm công tác phát triển đảng viên và xây dựng đội ngũ đảng viên đã từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò lãnh đạo của từng chi bộ, tại thôn, khối phố.

Tuy nhiên, đến nay cả tỉnh vẫn còn 96 chi bộ ghép, bằng 170 thôn và 32 trường (trong đó, 71 chi bộ ghép 2 thôn; 8 chi bộ ghép 3 thôn; 1 chi bộ ghép 4 thôn; 6 chi bộ ghép 2 trường). Do đó, công tác phát triển đảng viên mới và xây dựng đội ngũ đảng viên cần được các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm thực hiện, mỗi năm toàn Đảng bộ tỉnh phấn đấu kết nạp từ 2000 đảng viên trở lên, đảm bảo tiêu chuẩn, có chất lượng, đặc biệt quan tâm những thôn ít đảng viên, các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và những chi bộ sinh hoạt ghép, từ đó xây dựng từng thôn, bản, khối phố, cơ quan, trường học… đều có tổ chức đảng, nhằm làm cho sự lãnh đạo của Đảng được triển khai đến từng cơ sở được kịp thời và hiệu quả ngày càng cao.

MVH – GH