Thứ ba,  16/07/2024

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ðoàn đại biểu Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Chiều 20-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam, do ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch hội dẫn đầu, nhân dịp Hội Kiến trúc sư Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Hội và tổ chức Đại hội Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ 8.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò, ý nghĩa của công tác kiến trúc đối với đời sống xã hội cũng như kết quả tích cực của các kiến trúc sư đã góp phần vào những thành tựu phát triển chung của đất nước. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước sẽ tất yếu dẫn đến thay đổi cơ cấu công nghiệp và sự tăng trưởng nhanh chóng của đô thị hóa. Trong những năm qua, bộ mặt thành thị, đô thị nước ta đã phát triển mạnh mẽ cùng sự phát triển chung của đất nước. Nhà nước đã ban hành những thể chế pháp luật tạo hành lang pháp lý cho các kiến trúc sư tự do sáng tạo,...

Chiều 20-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam, do ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch hội dẫn đầu, nhân dịp Hội Kiến trúc sư Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Hội và tổ chức Đại hội Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ 8.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò, ý nghĩa của công tác kiến trúc đối với đời sống xã hội cũng như kết quả tích cực của các kiến trúc sư đã góp phần vào những thành tựu phát triển chung của đất nước. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước sẽ tất yếu dẫn đến thay đổi cơ cấu công nghiệp và sự tăng trưởng nhanh chóng của đô thị hóa. Trong những năm qua, bộ mặt thành thị, đô thị nước ta đã phát triển mạnh mẽ cùng sự phát triển chung của đất nước. Nhà nước đã ban hành những thể chế pháp luật tạo hành lang pháp lý cho các kiến trúc sư tự do sáng tạo, tự do hành nghề góp phần đưa công tác quy hoạch có tiến bộ, đội ngũ kiến trúc sư trưởng thành nhanh chóng. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, các kiến trúc sư không chỉ phát huy năng lực cá nhân mà cần tập hợp lại xây dựng nên những tổ chức, tập thể kiến trúc mạnh, đủ sức cạnh tranh trong tình hình kinh tế đất nước bước vào giai đoạn hội nhập.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, cần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kiến trúc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc của xã hội. Hội Kiến trúc sư Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ các kiến trúc sư nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, với quá trình CNH, HĐH đất nước nhằm phát huy hơn nữa trí tuệ, óc sáng tạo của kiến trúc sư Việt Nam, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Thủ tướng cho rằng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam cần phát huy hơn nữa hiệu quả vai trò tư vấn cho Chính phủ trong lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc.
Theo Nhandan