Thứ năm,  25/07/2024

Hội thảo khoa học: "Ðại thắng mùa Xuân 1975 – sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh"

Kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2010), ngày 20-4, tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra Hội thảo khoa học "Đại thắng mùa Xuân 1975 - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh", do Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.Đến dự có: Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể T.Ư; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc...

Kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2010), ngày 20-4, tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra Hội thảo khoa học “Đại thắng mùa Xuân 1975 – sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh”, do Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Đến dự có: Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể T.Ư; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, chủ trì hội thảo.

Gần 140 tham luận, ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các tướng lĩnh, cán bộ lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử, các chức sắc tôn giáo và công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài quân đội gửi đến Ban tổ chức hội thảo, nêu rõ: Cách đây 35 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng oanh liệt của dân tộc ta, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi huy hoàng đó ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trang vàng chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, của lòng dũng cảm và trí tuệ con người Việt Nam; đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại nhất của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Hội thảo nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thu hút toàn dân tộc tham gia với quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi. Trong quá trình hoạch định, hoàn chỉnh đường lối và phương pháp cách mạng, Đảng ta luôn giữ vững và phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo, tự lực, tự cường; giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền, nhằm giải phóng miền nam, bảo vệ miền bắc, thống nhất Tổ quốc. Đường lối chính trị duy nhất đúng đắn đã tập hợp mọi lực lượng trên cả hai miền nam, bắc, cũng là ngọn cờ chính nghĩa phù hợp mục tiêu cách mạng và xu thế thời đại, được toàn nhân loại yêu chuộng hòa bình, kể cả nhân dân Mỹ tiến bộ ủng hộ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, thống nhất cao độ cả về nhận thức, ý chí và hành động; đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân, toàn quân, đoàn kết bắc – nam, đoàn kết các lực lượng yêu nước và tiến bộ. Tiêu biểu cho sự đoàn kết thống nhất là Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trở thành sức mạnh vô địch đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân được xây dựng bằng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang nhân dân, tạo thế trận “lòng dân” để tiến công kẻ địch. Thế trận đó giăng khắp ba vùng chiến lược (nông thôn, đồng bằng, rừng núi và đô thị), cắm sâu trong trung tâm đầu não của địch, đáp ứng yêu cầu “lấy yếu đánh mạnh, lấy nhỏ thắng lớn”, buộc địch thất bại từng bước, đi đến thất bại hoàn toàn. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã kết hợp đúng đắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tăng cường đoàn kết quốc tế để đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Hội thảo khẳng định: Những bài học kinh nghiệm quý báu từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, Đại thắng mùa Xuân 1975 nói riêng, đặc biệt là bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng thành công CNXH, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế.

* Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2010), ngày 20-4-2010, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Huỳnh Đảm trân trọng bày tỏ niềm tự hào và biết ơn sâu sắc của MTTQ Việt Nam và nhân dân cả nước đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã góp phần to lớn cùng với Đảng và Bác Hồ lãnh đạo quân và dân ta làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm kính chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn mạnh khỏe, trường thọ, mãi mãi là niềm tự hào, là tấm gương cho các thế hệ người Việt Nam noi theo.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp xúc động bày tỏ sự cảm ơn đối với những tình cảm của đồng chí Huỳnh Đảm, của MTTQ Việt Nam, cũng như quân và dân cả nước dành cho Đại tướng. Đại tướng mong rằng, MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Ngày 20-4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức gặp mặt, kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp T.Ư cùng hơn 150 cán bộ cấp ủy, cán bộ chuyên trách đảng từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang công tác ở các doanh nghiệp trung ương tại các tỉnh phía nam đã tham dự.

Tại lễ kỷ niệm, cùng với việc ôn lại những trang sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, các đại biểu tham dự còn khẳng định quyết tâm phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng… trong khối là lực lượng nòng cốt trong các ngành kinh tế của đất nước, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, thể hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế cả nước.
Theo Nhandan