Thứ tư,  24/07/2024

Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương thanh niên tiên tiến giai đoạn 2006-2010

LSO-Ngày 20/4/2010, Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương thanh niên tiên tiến giai đoạn 2006-2010. Trao tặng giấy khen của Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh cho các tập thể xuất sắc.Giai đoạn 2006-2010, cán bộ, đoàn viên Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh đã tích cực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, vận dụng sáng tạo linh hoạt phù hợp với đặc thù của các Đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc. Các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, “sáng tạo trẻ”, “thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”… được triển khai sâu rộng tới toàn thể ĐVTN. Kết quả, từ những phong trào này đã có 165 lượt tập thể, 342 lượt cá nhân được tặng giấy khen, Bằng khen, Cờ thi đua và kỷ niệm chương của các cấp Bộ đoàn. Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh, đã được nhận 1 cờ thi đua, 6 Bằng khen của Trung ương Đoàn, 1 Bằng khen của UBND tỉnh và 1 Bằng khen của Tỉnh đoàn Lạng Sơn.Biểu diễn văn nghệ chào mừng hội nghị.Nhân...

LSO-Ngày 20/4/2010, Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương thanh niên tiên tiến giai đoạn 2006-2010.

Trao tặng giấy khen của Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh cho các tập thể xuất sắc.
Giai đoạn 2006-2010, cán bộ, đoàn viên Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh đã tích cực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, vận dụng sáng tạo linh hoạt phù hợp với đặc thù của các Đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc. Các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, “sáng tạo trẻ”, “thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”… được triển khai sâu rộng tới toàn thể ĐVTN. Kết quả, từ những phong trào này đã có 165 lượt tập thể, 342 lượt cá nhân được tặng giấy khen, Bằng khen, Cờ thi đua và kỷ niệm chương của các cấp Bộ đoàn. Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh, đã được nhận 1 cờ thi đua, 6 Bằng khen của Trung ương Đoàn, 1 Bằng khen của UBND tỉnh và 1 Bằng khen của Tỉnh đoàn Lạng Sơn.
Biểu diễn văn nghệ chào mừng hội nghị.
Nhân dịp này Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, đồng thời trao tặng giấy khen của Ban chấp hành Đoàn Khối cho 13 tập thể và 17 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010.

Thanh Huyền