Thứ ba,  16/07/2024

Phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong hai ngày 15 và 16-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử T.Ư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) theo tinh thần Kết luận số 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ; công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu QH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn tỉnh.Sau khi thăm, kiểm tra tình hình thực tế tại huyện Chư Sê, thăm mô hình phát triển kinh tế giỏi tại làng Tốt Tâu, xã Ia Tiêm, sáng 16-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2011, đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: Vừa qua, mặc dù chịu tác động của tình hình lạm phát,...

Trong hai ngày 15 và 16-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử T.Ư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) theo tinh thần Kết luận số 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ; công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu QH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn tỉnh.
Sau khi thăm, kiểm tra tình hình thực tế tại huyện Chư Sê, thăm mô hình phát triển kinh tế giỏi tại làng Tốt Tâu, xã Ia Tiêm, sáng 16-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2011, đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: Vừa qua, mặc dù chịu tác động của tình hình lạm phát, hạn hán, dịch bệnh trên gia súc, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn vẫn duy trì ở mức khá, đạt 12,18%. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được cả hệ thống chính trị quan tâm vào cuộc… Vừa qua, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu cử đại biểu QH Khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, tỉnh thành lập ba ban bầu cử đại biểu QH, 22 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 165 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, dự kiến có 1.542 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 1.836 tổ bầu cử đại biểu QH, bầu cử HĐND. Đến nay, các cấp đã hiệp thương hai lần theo đúng quy định và chuẩn bị các bước tiếp theo, bảo đảm cuộc bầu cử đạt kết quả tốt.
Các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi ý kiến với lãnh đạo tỉnh về những giải pháp nâng cao dân trí cho bà con vùng dân tộc thiểu số; công tác bảo vệ rừng; tình hình di cư tự do; định hướng quy hoạch phát triển giao thông ở khu vực đặc biệt khó khăn.
Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng biểu dương những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều kết quả ban đầu đáng phấn khởi trong nhiều lĩnh vực. Năm 2010, Gia Lai đạt nhịp độ tăng trưởng 13%, thu ngân sách đạt 2.600 tỷ đồng, thu nhập trung bình 14,3 triệu đồng/người… Nhiều năm qua, tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương cơ bản ổn định. Trước tình hình kinh tế khó khăn và thời tiết bất thường gần đây, tỉnh đã bám sát các nội dung chỉ đạo của T.Ư Đảng, Bộ Chính trị; triển khai, thực hiện các nhóm giải pháp do Chính phủ đề ra nhằm kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề trong đời sống đang được nhân dân quan tâm. Về công tác chuẩn bị bầu cử, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Gia Lai tích cực triển khai thực hiện khá chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.
Về phương hướng sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung triển khai thật tốt Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Trước mắt, tỉnh cần thực hiện thật tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nắm vững những chủ trương, định hướng lớn, những quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra. Cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch QH lưu ý, tỉnh cần tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, chú trọng làm tốt công tác bảo đảm an ninh tại địa bàn, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Mặt khác, cần quan tâm xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Cán bộ ở cơ sở phải thường xuyên gương mẫu đi đầu trong công việc, nắm sát tình hình, nguyện vọng của nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt công tác dân tộc, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, cán bộ, đảng viên trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động &#39Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 bằng những công việc cụ thể, thiết thực hằng ngày, thực hiện tốt phê bình và tự phê bình trên nguyên tắc tập trung dân chủ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy T.Ư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử T.Ư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên Binh đoàn 15 và Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng).
Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển qua các thời kỳ cách mạng của Binh đoàn 15, Quân đoàn 13, đồng chí Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tích rất đáng tự hào của Binh đoàn 15 và Quân đoàn 3. Tổng Bí thư tin tưởng Binh đoàn 15 Anh hùng, Quân đoàn 3 Anh hùng, với bề dày truyền thống vẻ vang lập nên những chiến công hiển hách của dân tộc ta, ngày hôm nay tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đi đôi bảo vệ Tổ quốc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ mang tính chiến lược. Trong thời kỳ mới, cần chú trọng gắn nhiệm vụ quốc phòng – an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xác định nhất quán nhiệm vụ bảo vệ đi đôi với xây dựng đất nước, xây dựng quân đội cách mạng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các đơn vị cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng đội ngũ, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đẩy mạnh giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ ngày nay.
Theo Nhandan