Thứ ba,  16/07/2024

Mừng Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Ðảng Cộng sản Cu-ba

Ngày 16-4, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam gửi điện mừng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Cu-ba. Sau đây là toàn văn bức điện.Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Cu-ba, chúng tôi xin gửi tới Đại hội và qua Đại hội, tới toàn thể những người cộng sản và nhân dân Cu-ba anh em những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.Đại hội VI Đảng Cộng sản Cu-ba diễn ra trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Những biến động chính trị đang xảy ra tại Trung Đông - Bắc Phi, sự áp đặt và can thiệp của chủ nghĩa đế quốc, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, vấn đề biến đổi khí hậu... đang đặt ra cho các dân tộc trên thế giới, nhất là các nước đang phát triển chúng ta, những thách thức vô cùng to lớn. Trong bối cảnh quốc tế khó khăn và phức tạp đó, Đảng Cộng sản và nhân dân Cu-ba anh...

Ngày 16-4, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam gửi điện mừng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Cu-ba. Sau đây là toàn văn bức điện.
Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Cu-ba, chúng tôi xin gửi tới Đại hội và qua Đại hội, tới toàn thể những người cộng sản và nhân dân Cu-ba anh em những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Đại hội VI Đảng Cộng sản Cu-ba diễn ra trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Những biến động chính trị đang xảy ra tại Trung Đông – Bắc Phi, sự áp đặt và can thiệp của chủ nghĩa đế quốc, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, vấn đề biến đổi khí hậu… đang đặt ra cho các dân tộc trên thế giới, nhất là các nước đang phát triển chúng ta, những thách thức vô cùng to lớn. Trong bối cảnh quốc tế khó khăn và phức tạp đó, Đảng Cộng sản và nhân dân Cu-ba anh em đã có những nỗ lực to lớn và thu được những kết quả rất đáng khích lệ trong việc &#39cập nhật hóa&#39 mô hình kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng.
Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội VI của các đồng chí lần này sẽ tạo ra một động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, mạnh, vững chắc. Với tinh thần quật khởi của Xi-ê-ra Ma-e-xtờ-ra, của Hi-rôn và dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội VI, nhân dân Cu-ba anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cu-ba, đứng đầu là lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô kính mến, sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại đất nước Cu-ba tự do, tươi đẹp và anh hùng.
Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam chúng tôi cũng vừa tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta trong thời gian qua đã không ngừng củng cố và phát triển. Chúng tôi luôn biết ơn và nhớ mãi những tình cảm đoàn kết anh em, thủy chung, trong sáng, sự ủng hộ, giúp đỡ vô tư, to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Cu-ba đã và đang dành cho nhân dân Việt Nam trong suốt những năm qua. Câu nói bất hủ của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô kính mến &#39Vì Việt Nam chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình&#39 sẽ mãi mãi là biểu tượng cao đẹp của mối quan hệ thiêng liêng đó. Nhân dịp này, chúng tôi xin khẳng định lại lập trường nhất quán, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc tiếp tục thúc đẩy, tăng cường và củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác anh em toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Cu-ba chúng ta.
Chúc Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Cu-ba anh em thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội VI, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cu-ba xã hội chủ nghĩa.
Theo Nhandan