Thứ năm,  25/07/2024

Nhiều tỉnh, thành phố hoàn thành lập danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu QH và HÐND

Sáng 16-4, Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thống nhất lập danh sách chính thức tám người ứng cử đại biểu Quốc hội và thống nhất danh sách chính thức 81 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.Ngày 16-4, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thống nhất lập danh sách chính thức 158 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016, trong đó có hai người tự ứng cử.Ngày 16-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba thảo luận và thống nhất danh sách chính thức 26 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, trong đó có sáu người do T.Ư giới thiệu và 20 người cư trú, làm việc tại địa phương và danh sách chính thức 157 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức tám người ứng cử đại biểu QH (chưa kể hai đại biểu do T.Ư giới thiệu) và...

Sáng 16-4, Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thống nhất lập danh sách chính thức tám người ứng cử đại biểu Quốc hội và thống nhất danh sách chính thức 81 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.
Ngày 16-4, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thống nhất lập danh sách chính thức 158 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016, trong đó có hai người tự ứng cử.
Ngày 16-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba thảo luận và thống nhất danh sách chính thức 26 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, trong đó có sáu người do T.Ư giới thiệu và 20 người cư trú, làm việc tại địa phương và danh sách chính thức 157 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.
Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức tám người ứng cử đại biểu QH (chưa kể hai đại biểu do T.Ư giới thiệu) và 76 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.
Sáng 16-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thống nhất lập danh sách chính thức 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Theo Nhandan