Thứ năm,  25/07/2024

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Sáng 16-4, tại Hải Phòng, Trường đại học Hàng hải tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự. Trường đại học Hàng hải thành lập ngày 1-4-1956, tiền thân là Trường Sơ cấp lái tàu Việt Nam. Trong 55 năm qua, trường có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hàng chục nghìn sinh viên, học viên nhà trường đã công tác, chiến đấu tại các chiến trường trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh cũng như xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Trường được Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, bằng cấp của trường được công nhận trên toàn thế giới. Trường đại học Hàng hải cũng là trường đầu tiên trong cả nước được nhận chứng chỉ quản lý chất lượng đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001-...

Sáng 16-4, tại Hải Phòng, Trường đại học Hàng hải tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự.
Trường đại học Hàng hải thành lập ngày 1-4-1956, tiền thân là Trường Sơ cấp lái tàu Việt Nam. Trong 55 năm qua, trường có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hàng chục nghìn sinh viên, học viên nhà trường đã công tác, chiến đấu tại các chiến trường trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh cũng như xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Trường được Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, bằng cấp của trường được công nhận trên toàn thế giới. Trường đại học Hàng hải cũng là trường đầu tiên trong cả nước được nhận chứng chỉ quản lý chất lượng đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001- 2000.


Theo Nhandan