Thứ tư,  24/07/2024

Họp mặt truyền thống Ban Tuyên huấn Bà Rịa – Long Khánh – Biên Hòa

Trong hai ngày 15 và 16-4, tại huyện Định Quán (Đồng Nai), Ban Liên lạc truyền thống Ban Tuyên huấn Bà Rịa - Long Khánh - Biên Hòa (thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) đã họp mặt truyền thống lần thứ 10. Hơn 420 đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ công tác tại Ban Tuyên huấn Bà Rịa - Long Khánh - Biên Hòa cùng hàng trăm người thân của những cán bộ tuyên huấn đã hy sinh trong kháng chiến, đại diện Đoàn Thanh niên hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai tham dự buổi họp mặt. Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Ban Tuyên huấn Bà Rịa - Long Khánh - Biên Hòa trong suốt cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc... Đây là một trong những hoạt động của Ban liên lạc truyền thống Ban Tuyên huấn Bà Rịa - Long Khánh - Biên Hòa, kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí...

Trong hai ngày 15 và 16-4, tại huyện Định Quán (Đồng Nai), Ban Liên lạc truyền thống Ban Tuyên huấn Bà Rịa – Long Khánh – Biên Hòa (thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) đã họp mặt truyền thống lần thứ 10.

Hơn 420 đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ công tác tại Ban Tuyên huấn Bà Rịa – Long Khánh – Biên Hòa cùng hàng trăm người thân của những cán bộ tuyên huấn đã hy sinh trong kháng chiến, đại diện Đoàn Thanh niên hai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai tham dự buổi họp mặt. Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Ban Tuyên huấn Bà Rịa – Long Khánh – Biên Hòa trong suốt cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc… Đây là một trong những hoạt động của Ban liên lạc truyền thống Ban Tuyên huấn Bà Rịa – Long Khánh – Biên Hòa, kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Nhandan