Thứ ba,  16/07/2024

Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

65 năm qua (18-4-1946 - 18-4-2011) trên trận tuyến thầm lặng, thời chiến hay thời bình, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (Bộ Công an) luôn đoàn kết phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, nhiều cán bộ đã nêu tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, đức hy sinh; nhiều cán bộ đã hy sinh anh dũng trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Văn phòng Bộ Công an đã vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.Cách mạng Tháng Tám thành công, lực lượng Công an nhân dân (CAND) ra đời, ngày 18-4-1946, tổ chức văn phòng được thành lập, có nhiệm vụ tham mưu giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp. Là đầu mối chính trong việc tổ chức công tác thông tin, tổng hợp, phân tích đánh giá, dự báo tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp, kế hoạch công tác phục vụ lãnh đạo, chỉ huy; là cơ quan phát ngôn của Bộ Công an và của công an các cấp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng công an.Chín năm...

65 năm qua (18-4-1946 – 18-4-2011) trên trận tuyến thầm lặng, thời chiến hay thời bình, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (Bộ Công an) luôn đoàn kết phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, nhiều cán bộ đã nêu tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, đức hy sinh; nhiều cán bộ đã hy sinh anh dũng trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Văn phòng Bộ Công an đã vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Cách mạng Tháng Tám thành công, lực lượng Công an nhân dân (CAND) ra đời, ngày 18-4-1946, tổ chức văn phòng được thành lập, có nhiệm vụ tham mưu giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp. Là đầu mối chính trong việc tổ chức công tác thông tin, tổng hợp, phân tích đánh giá, dự báo tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp, kế hoạch công tác phục vụ lãnh đạo, chỉ huy; là cơ quan phát ngôn của Bộ Công an và của công an các cấp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng công an.

Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, với tinh thần cách mạng tiến công, đội ngũ cán bộ tham mưu luôn chủ động, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; phối hợp các lực lượng chiến đấu, đề xuất kịp thời nhiều chủ trương, đối sách, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với bọn tình báo, gián điệp, phản động tề ngụy; chuẩn bị nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp trong vận động quần chúng; củng cố và mở rộng hoạt động của lực lượng công an, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ.

Kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược ở miền nam, chống chiến tranh phá hoại và tiến hành công cuộc xây dựng CNXH ở miền bắc, tổ chức bộ máy tham mưu tổng hợp ở miền bắc được thiết lập có hệ thống từ Bộ Công an đến các vụ, cục, sở, ty và hình thành lực lượng chuyên trách. Ở miền nam, Văn phòng Ban Bảo vệ An ninh Trung ương Cục được thành lập. Lực lượng Tham mưu CAND các cấp đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ phân tích, đánh giá so sánh lực lượng và xu thế phát triển của tình hình, phát hiện sớm âm mưu, hoạt động của địch; đề xuất lãnh đạo ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch chuyên chính với bọn phản cách mạng, bóc gỡ các đầu mối nội gián, gián điệp; tham gia chuẩn bị một số quyết sách lớn về công tác an ninh miền nam trong đấu tranh làm thất bại các kế hoạch tình báo, gián điệp, các hoạt động &#39chiêu hồi&#39, &#39bình định&#39 của địch…

Từ năm 1975, các cơ quan tham mưu trong công an đã đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực nắm bắt, phân tích tình hình, đề xuất lãnh đạo công an các cấp ban hành các chủ trương, đường lối, biện pháp công tác công an phù hợp thời kỳ hậu chiến, thể hiện trong các kế hoạch thiết lập an ninh, trật tự vùng mới giải phóng, kế hoạch truy quét các toán vũ trang lẩn trốn, rà soát bóc gỡ mạng lưới cơ sở địch cài cắm, giải quyết các vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn giáo và cải tạo các đối tượng trong bộ máy ngụy quân, ngụy quyền cũ, giải quyết vấn đề phun-rô; tham mưu, phục vụ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp Quân đội nhân dân đánh thắng các cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch.

Năm 1986, đất nước bước vào công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, trong bối cảnh các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, lực lượng Tham mưu CAND đã nhanh chóng đổi mới phong cách làm việc phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tham mưu giúp Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề quan trọng để xây dựng chủ trương, chính sách và biện pháp công tác công an; phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định về quản lý ANTT khi đất nước mở cửa hội nhập khu vực và thế giới…

Bước sang thập niên đầu của thế kỷ 21, lực lượng Tham mưu CAND tiếp tục đổi mới các mặt công tác; mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan tham mưu công an các nước, nhất là các nước láng giềng; phối hợp chặt chẽ Tham mưu Quân đội nhân dân, tích cực nghiên cứu, vận dụng KHKT nâng cao chất lượng công tác thu nhận xử lý thông tin, phát hiện các vướng mắc, sơ hở và những vấn đề cấp bách đặt ra trong công tác và chiến đấu, kịp thời đề xuất các chủ trương, giải pháp phục vụ lãnh đạo công an các cấp chỉ đạo chính xác và hiệu quả. Đặc biệt, đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an đề xuất Bộ Chính trị, BCH Trung ương ban hành nhiều chủ trương, chính sách có ý nghĩa cơ bản, chiến lược trong công tác bảo đảm ANTT, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác công an trong phòng, chống tội phạm; đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các thông tư, kế hoạch, quy chế phối hợp liên ngành, liên bộ, nhất là quy chế phối hợp giữa Công an và Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, biện pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động &#39diễn biến hòa bình&#39 của các thế lực thù địch, bọn phản động, trấn áp các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, kiềm chế gia tăng tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo công an các cấp tăng cường quản lý hành chính nhà nước về ANTT; chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của công dân và tổ chức; xây dựng, khai thác sử dụng mạng thông tin, hệ thống truyền hình trực tuyến, bảo đảm cho hoạt động lãnh đạo chỉ huy nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm…

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp và được sự phối hợp hiệp đồng hiệu quả, thiết thực của các đơn vị trong lực lượng công an và của các bộ, ngành lực lượng Tham mưu CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu luôn thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tận tụy, sáng tạo, thực sự là lực lượng tin cậy, trợ giúp đắc lực cho Đảng ủy và lãnh đạo Công an các cấp.

Theo Nhandan