Thứ sáu,  19/07/2024

Lạng Sơn chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh

LSO-Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được sử dụng như một công cụ để đo lường và đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố Việt Nam trên 9 lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực kinh tế dân doanh. Thứ bậc xếp hạng trong bảng chỉ số PCI chỉ mang ý nghĩa tương đối. Điều quan trọng là chỉ số PCI giúp địa phương thấy được cảm nhận của doanh nghiệp, coi đó như là một trong những công cụ giám sát về điều hành, quản lý kinh tế - xã hội, từ đó nỗ lực cải cách cho phù hợp.Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” ở UBND thành phốChỉ số PCI cấp tỉnh năm 2010 đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, trong đó, PCI của Lạng Sơn ở mức tương đối thấp, đạt 50,2 điểm, đứng thứ 59/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. So với 2 năm trước, thứ hạng của Lạng Sơn đang có dấu hiệu thụt lùi, từ xếp thứ 54 rồi 57 và nay là...

LSO-Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được sử dụng như một công cụ để đo lường và đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố Việt Nam trên 9 lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực kinh tế dân doanh. Thứ bậc xếp hạng trong bảng chỉ số PCI chỉ mang ý nghĩa tương đối. Điều quan trọng là chỉ số PCI giúp địa phương thấy được cảm nhận của doanh nghiệp, coi đó như là một trong những công cụ giám sát về điều hành, quản lý kinh tế – xã hội, từ đó nỗ lực cải cách cho phù hợp.

Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” ở UBND thành phố
Chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2010 đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, trong đó, PCI của Lạng Sơn ở mức tương đối thấp, đạt 50,2 điểm, đứng thứ 59/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. So với 2 năm trước, thứ hạng của Lạng Sơn đang có dấu hiệu thụt lùi, từ xếp thứ 54 rồi 57 và nay là 59. Trong 9 chỉ tiêu tính điểm, thì chúng ta có 5 chỉ tiêu dưới trung bình gồm các chỉ tiêu về thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai, tính năng động, chi phí thời gian và đào tạo lao động, lần lượt có các số điểm 2,54; 4,2; 3,62; 4,69; 4,86. Việc phân tích thấu đáo những chỉ tiêu nhằm tìm ra các bước đi và giải pháp cụ thể để điều chỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở giai đoạn tiếp theo, là một việc làm đáng được các cấp quản lý quan tâm đặc biệt. Ngay khi PCI năm 2010 được công bố, UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, đề xuất, tham mưu cho tỉnh các giải pháp thực hiện, nâng cao chỉ số thành phần của PCI các năm tiếp theo.Đồng thời, chủ động gửi công văn cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để phối hợp thực hiện nâng cao chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh nỗ lực triển khai thực hiện và tham mưu cho tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư. Điều này thể hiện sự nghiêm túc, chủ động và cầu thị của Lạng Sơn trong việc nâng cao PCI, ngay sau khi PCI năm 2010 được công bố.
Điểm lại những năm qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các cơ chế, chính sách riêng của tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nói chung như Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Quyết định về hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh; các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn… UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan Thuế, Hải quan hằng năm tổ chức các cuộc đối thoại, gặp mặt với các doanh nghiệp. Đồng thời lãnh đạo tỉnh cũng trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp, hàng năm tổ chức các cuộc gặp mặt lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp để trực tiếp nghe các kiến nghị, xử lý những vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, từ đó có biện pháp tháo gỡ khó khăn; tạo mối quan hệ hợp tác, thân thiện giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp. Hàng năm, các khóa đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp từ nguồn vốn ngân sách và các phương tiện thông tin đại chúng đã tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư những văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư, thủ tục gia nhập thị trường, quy định về ưu đãi đầu tư…
Nhà máy xi măng Đồng Bành
Tạo môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, từ ngày 1/9/2010, Lạng Sơn đã thực hiện đăng ký doanh nghiệp trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Ông Lê Minh Thanh, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: Sở KH&ĐT, Cục Thuế, Công an tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục theo cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, rút ngắn đáng kể thời gian, thủ tục gia nhập thị trường so với quy định chung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt cơ hội trong bước đầu khởi sự. Cục Hải quan Lạng Sơn đã thực hiện thành công thí điểm thủ tục Hải quan điện tử. Hiện nay 100% cán bộ, công chức trong ngành được trang bị máy tính nối mạng toàn quốc phục vụ cho công tác; 93% tờ khai được làm thủ tục Hải quan từ xa. Hàng năm phối hợp với Sở Công Thương, tổ chức gặp mặt khen thưởng, biểu dương các doanh nghiệp có thành tích trong việc xuất nhập khẩu qua địa bàn; tạo điều kiện tốt nhất để cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi doan nghiệp có nhu cầu. Cục Thuế thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn về thuế đối với doanh nghiệp, tính riêng trong năm 2010, đã có 35 cuộc đối thoại chuyên đề về thuế giữa các cơ quan thuế với doanh nghiệp…Cùng với đó, các công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, Lạng Sơn được đánh giá là một trong những địa phương nằm trong tốp khá của cả nước.
Một mặt tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, mặt khác, Lạng Sơn phân tích rõ những mặt còn hạn chế, khó khăn trong việc điều hành, chỉ đạo sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp tư nhân như: Các cơ quan chức năng chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp; công tác hậu kiểm doanh nghiệp sau đăng ký thành lập còn nhiều khó khăn, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp còn chưa đầy đủ…Từ đó có những giải pháp đồng bộ, khắc phục những tồn tại. Vừa qua, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các cấp, các ngành về việc nâng cao PCI năm 2011 và những năm tiếp theo, thể hiện quyết tâm trong việc việc cải thiện môi trường kinh doanh, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển chung của tỉnh.

Vũ Như Phong