Thứ ba,  16/07/2024

THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI LÀNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP, ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THẾ TUY, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY: Cần phát huy tốt vai trò của thanh niên đối với xã hội

LSO- Ngày 18/4/2011, Đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện Tỉnh đoàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viễn thông Lạng Sơn… đã đến thăm và làm việc tại Làng Thanh niên lập nghiệp ở xã biên giới Thụy Hùng, huyện Văn Lãng. Làm việc với Ban Quản lý dự án, đoàn đã được nghe báo cáo về tình hình triển khai, hoạt động của Làng Thanh niên. Làm việc với ban quản lý dự ánNhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ đăng ký tham gia, đến nay, Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Thụy Hùng có 46 hộ đã ổn định cuộc sống, 30 hộ đang đăng ký tham gia. Cơ sở vật chất, hạ tầng cơ bản đã hoàn thành và đi vào sử dụng như: mở mới 5,3km đường giao thông; xây dựng tuyến đường điện 35KV và trạm biến áp 75 KVA; công trình nước sạch cung cấp cho 100% số hộ; diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp được mở rộng với trên 200 ha tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ phát triển kinh tế. Đồng chí Nguyễn Thế Tuy thăm...

LSO- Ngày 18/4/2011, Đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện Tỉnh đoàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viễn thông Lạng Sơn… đã đến thăm và làm việc tại Làng Thanh niên lập nghiệp ở xã biên giới Thụy Hùng, huyện Văn Lãng. Làm việc với Ban Quản lý dự án, đoàn đã được nghe báo cáo về tình hình triển khai, hoạt động của Làng Thanh niên.
Làm việc với ban quản lý dự án


Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ đăng ký tham gia, đến nay, Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Thụy Hùng có 46 hộ đã ổn định cuộc sống, 30 hộ đang đăng ký tham gia. Cơ sở vật chất, hạ tầng cơ bản đã hoàn thành và đi vào sử dụng như: mở mới 5,3km đường giao thông; xây dựng tuyến đường điện 35KV và trạm biến áp 75 KVA; công trình nước sạch cung cấp cho 100% số hộ; diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp được mở rộng với trên 200 ha tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ phát triển kinh tế.


Đồng chí Nguyễn Thế Tuy thăm các hộ gia đình tại Làng Thanh niên


Các công trình như nhà văn hóa, nhà trẻ, hệ thống loa đài phát thanh cũng được đầu tư. Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã hoan nghênh những cố gắng của Ban Quản lý dự án trong quá trình triển khai, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới huyện Văn Lãng cần quan tâm hơn nữa về mặt quản lý, xây dựng hệ thống chính trị tại khu dân cư; Ban Quản lý dự án cần đẩy mạnh công tác tham mưu nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung dự án, đặc biệt là quản lý tốt nguồn vốn; Tỉnh đoàn cần xã hội hóa các phong trào, phát huy vai trò của thanh niên đối với xã hội; tỉnh sẽ chỉ đạo về vốn đối ứng và công tác chỉ đạo.
Thăm khu bếp của trụ sở ban quản lý dự án

Tại chuyến công tác, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình và động viên họ tiếp tục mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế góp phần xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện.


Hoàng Vương