Thứ tư,  24/07/2024

Ninh Bình nhiều hình thức làm theo lời Bác Hồ

Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các cấp ủy đảng ở Ninh Bình đã coi trọng việc học tập các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Hơn 95% số cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia với nhiều ý kiến đóng góp liên hệ thực tiễn tại cơ sở, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng.Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đã mua sách báo, tạp chí, tài liệu về Bác Hồ để nghiên cứu, học tập trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng tới các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên học với nhiều loại hình phong phú. Tỉnh đoàn phát động phong trào 'Tuổi trẻ Ninh Bình học tập và làm theo lời Bác', Công an toàn tỉnh với phong trào 'Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ...

Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng ở Ninh Bình đã coi trọng việc học tập các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Hơn 95% số cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia với nhiều ý kiến đóng góp liên hệ thực tiễn tại cơ sở, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng.

Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đã mua sách báo, tạp chí, tài liệu về Bác Hồ để nghiên cứu, học tập trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng tới các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên học với nhiều loại hình phong phú. Tỉnh đoàn phát động phong trào &#39Tuổi trẻ Ninh Bình học tập và làm theo lời Bác&#39, Công an toàn tỉnh với phong trào &#39Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy&#39. Đảng ủy Quân sự tỉnh với việc &#39phát huy phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc&#39, phụ nữ tỉnh Ninh Bình với các cuộc thi &#39báo cáo viên cơ sở giỏi&#39, v.v. Đồng thời, Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố còn tổ chức nhiều buổi nói chuyện, thi hát những bài ca về Bác Hồ. Các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thật sự là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở, góp phần tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Theo Nhandan