Thứ ba,  16/07/2024

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Sau khi nghe Bộ Quốc phòng báo cáo đề nghị và ý kiến của các bộ, ban, ngành liên quan, ngày 9-4-2011, Ban Bí thư đã có Thông báo số 15-TB/T.Ư về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2011). Theo đó, Ban Bí thư kết luận như sau:Đồng ý tổ chức Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Việc mở đường Hồ Chí Minh trên biển là một chủ trương sáng tạo của Đảng, Nhà nước và quân đội ta, đã có đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển là việc làm có ý nghĩa nhằm ôn lại, tôn vinh và tri ân những hy sinh và đóng góp to lớn của quân và dân ta; bày tỏ sự biết ơn đối với bạn bè quốc tế về sự giúp đỡ quý báu cho cuộc kháng chiến của dân tộc ta; tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước,...

Sau khi nghe Bộ Quốc phòng báo cáo đề nghị và ý kiến của các bộ, ban, ngành liên quan, ngày 9-4-2011, Ban Bí thư đã có Thông báo số 15-TB/T.Ư về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10-2011). Theo đó, Ban Bí thư kết luận như sau:

Đồng ý tổ chức Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Việc mở đường Hồ Chí Minh trên biển là một chủ trương sáng tạo của Đảng, Nhà nước và quân đội ta, đã có đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển là việc làm có ý nghĩa nhằm ôn lại, tôn vinh và tri ân những hy sinh và đóng góp to lớn của quân và dân ta; bày tỏ sự biết ơn đối với bạn bè quốc tế về sự giúp đỡ quý báu cho cuộc kháng chiến của dân tộc ta; tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh ủy, thành ủy có liên quan rà soát, hoàn thiện kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống; có các hình thức tôn vinh, khen thưởng, ghi công những người có đóng góp và thành tích xuất sắc.

Theo Nhandan