Thứ sáu,  12/07/2024

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Ðoàn lãnh đạo Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP)

Chiều 19-4, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn lãnh đạo Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) đang ở thăm Việt Nam. Đoàn gồm các ông: G.D.Vê-nê-xi-a, Chủ tịch sáng lập, đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP; Chung Eui-yong, đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP, Tổng Thư ký ICAPP; và ông M.H.Xay-ết Báo cáo viên chuyên trách của ICAPP. Cùng dự buổi tiếp, còn có đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư.Các nhà Lãnh đạo ICAPP nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được sau 25 năm đổi mới và phát triển đất nước, vai trò và uy tín của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam ở khu vực cũng như trên thế giới ngày càng được nâng cao; tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra. Các nhà Lãnh đạo ICAPP đã thông báo cho Tổng Bí thư những kết quả chủ yếu sau mười năm...

Chiều 19-4, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn lãnh đạo Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) đang ở thăm Việt Nam. Đoàn gồm các ông: G.D.Vê-nê-xi-a, Chủ tịch sáng lập, đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP; Chung Eui-yong, đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP, Tổng Thư ký ICAPP; và ông M.H.Xay-ết Báo cáo viên chuyên trách của ICAPP. Cùng dự buổi tiếp, còn có đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư.

Các nhà Lãnh đạo ICAPP nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được sau 25 năm đổi mới và phát triển đất nước, vai trò và uy tín của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam ở khu vực cũng như trên thế giới ngày càng được nâng cao; tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra. Các nhà Lãnh đạo ICAPP đã thông báo cho Tổng Bí thư những kết quả chủ yếu sau mười năm hoạt động của ICAPP, hiện đã trở thành diễn đàn đa phương chính đảng có quy mô lớn nhất thế giới với sự tham gia của gần 100 chính đảng ở khu vực châu Á. Các nhà lãnh đạo ICAPP nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là Ủy viên Ủy ban Thường trực ICAPP, đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của ICAPP; tin tưởng với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của ICAPP, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành công mà ICAPP đã đạt được trong mười năm qua, nhấn mạnh, hiện nay các diễn đàn đa phương chính đảng ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội khu vực và quốc tế, thúc đẩy sự hợp tác, giao lưu giữa các chính đảng và sự hợp tác giữa các nước; đồng thời cho rằng, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như hiện nay, các đảng chính trị cần tích cực thúc đẩy hợp tác, tạo nhận thức chung và sự đồng thuận nhằm tìm ra những giải pháp hiệu quả đối phó những thách thức chung của khu vực và trên thế giới; tin tưởng rằng, ICAPP sẽ ngày càng phát huy vai trò và ảnh hưởng, không chỉ trong khu vực mà còn mở rộng hợp tác với các chính đảng và tổ chức đa phương chính đảng ở các khu vực khác; khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và đóng góp tích cực vào các hoạt động của Ủy ban Thường trực cũng như vào các hoạt động chung của ICAPP, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, đã hội đàm với Đoàn lãnh đạo ICAPP. Đồng chí Hoàng Bình Quân đã thông báo về tình hình Việt Nam gần đây, những thành tựu sau 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước và kết quả Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai bên cũng đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Ủy ban Thường trực ICAPP nói riêng và các hoạt động của ICAPP nói chung; tập trung trao đổi các hướng hoạt động sắp tới của ICAPP cũng như nêu các sáng kiến nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các mục tiêu của ICAPP. Hai bên cũng đã thống nhất về việc Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức một Cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Thường trực ICAPP trong thời gian tới tại Hà Nội.

Theo Nhandan