Chủ nhật,  21/07/2024

Bế mạc Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ VI Ðảng Cộng sản Cu-ba

* Đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô được bầu làm Bí thư Thứ nhất Theo phóng viên TTXVN tại La Ha-ba-na, ngày 19-4, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Cu-ba đã bế mạc tại Cung Hội nghị ở Thủ đô La Ha-ba-na, với sự có mặt của Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô và Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô.Đại hội thông báo Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô đã được bầu làm Bí thư Thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba và đồng chí Hô-xê Ra-mông Ma-cha-đô Vên-tu-ra làm Bí thư Thứ hai. Đại hội cũng đã bầu 15 Ủy viên Bộ Chính trị và tám thành viên Ban Bí thư. Trước đó, ngày 18-4, 1.000 đại biểu tham dự Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu 115 Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI.Phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc, Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô khẳng định, trên thực tế Đại hội Đảng lần thứ VI đã được tiến hành trong suốt năm tháng gần đây kể từ khi toàn thể nhân dân tham gia đóng góp ý kiến cho Văn kiện 'Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã...

* Đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô được bầu làm Bí thư Thứ nhất

Theo phóng viên TTXVN tại La Ha-ba-na, ngày 19-4, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Cu-ba đã bế mạc tại Cung Hội nghị ở Thủ đô La Ha-ba-na, với sự có mặt của Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô và Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô.

Đại hội thông báo Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô đã được bầu làm Bí thư Thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba và đồng chí Hô-xê Ra-mông Ma-cha-đô Vên-tu-ra làm Bí thư Thứ hai. Đại hội cũng đã bầu 15 Ủy viên Bộ Chính trị và tám thành viên Ban Bí thư. Trước đó, ngày 18-4, 1.000 đại biểu tham dự Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu 115 Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI.

Phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc, Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô khẳng định, trên thực tế Đại hội Đảng lần thứ VI đã được tiến hành trong suốt năm tháng gần đây kể từ khi toàn thể nhân dân tham gia đóng góp ý kiến cho Văn kiện &#39Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội&#39. Đồng chí đánh giá cao sự tham gia và sự ủng hộ của toàn dân đối với Đại hội và nhấn mạnh việc thực hiện thành công Văn kiện &#39Đường lối chính sách kinh tế và xã hội&#39 trong tương lai sẽ bảo đảm tính kế thừa cho cuộc cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba. Bí thư Thứ nhất Ra-un Ca-xtơ-rô cam kết sẽ nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm người đứng đầu Đảng Cộng sản Cu-ba, đưa đất nước thực hiện thành công tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế, bảo vệ vững chắc chủ nghĩa xã hội.

Trong bốn ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận Báo cáo Chính trị và Văn kiện &#39Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội&#39. Đại hội đã thông qua bốn nghị quyết về tổ chức Hội nghị Đảng toàn quốc; Đường lối chính sách kinh tế và xã hội của Đảng và cách mạng; Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng VI; và Hoàn thiện các tổ chức Hội đồng Nhân dân, Hệ thống bầu cử và Phân định bản đồ hành chính.

Các đại biểu nhất trí tổ chức Hội nghị Đảng toàn quốc vào cuối tháng 1- 2012.

Theo Nhandan