Chủ nhật,  21/07/2024

Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Hữu Lũng

LSO-Theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh, ngày 19/4/2011, đoàn công tác gồm có 2 thành viên của Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Ngọc Hinh, chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và ông Lô Tiến Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã về làm việc tại huyện Hữu Lũng để kiểm tra, nắm tình hình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đoàn làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Hữu LũngBuổi sáng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác bầu cử HĐND các cấp tại 4 xã Hòa Sơn, Tân Thành, Minh Tiến và Thanh Sơn. Đến thời điểm này, các xã đều đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016. Đoàn công tác biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban bầu cử xã, đồng thời chỉ đạo các xã cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đưa thông tin đến từng thôn, xã qua hệ thống loa phát thanh; tích cực vận động...

LSO-Theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh, ngày 19/4/2011, đoàn công tác gồm có 2 thành viên của Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Ngọc Hinh, chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và ông Lô Tiến Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã về làm việc tại huyện Hữu Lũng để kiểm tra, nắm tình hình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Đoàn làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Hữu Lũng
Buổi sáng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác bầu cử HĐND các cấp tại 4 xã Hòa Sơn, Tân Thành, Minh Tiến và Thanh Sơn. Đến thời điểm này, các xã đều đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016. Đoàn công tác biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của y ban bầu cử xã, đồng thời chỉ đạo các xã cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đưa thông tin đến từng thôn, xã qua hệ thống loa phát thanh; tích cực vận động các gia đình có con em đi làm ở xa, trở về đúng ngày hoặc lấy giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác để đảm bảo tất cả công dân đều được tham gia bầu cử.
Đoàn làm việc tạixã Hòa Sơn
Buổi chiều cùng ngày, đoàn làm việc với y ban bầu cử huyện. Đến thời điểm này, toàn huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Số lượng ứng cử viên bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 58 người, cấp xã là 1.012 người. Đoàn công tác đã ghi nhận kết quả công việc đã làm, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bu cử. Từ nay đến ngày 22/5, huyện cần đặc biệt chú ý đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số để họ hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình đối với việc lựa chọn những người có đức, có tài, đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, cần triển khai ngay việc rà soát các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có chính sách hỗ trợ kịp thời, giúp họ yên tâm làm tốt nghĩa vụ công dân của mình.
Kiểm tra, rà soát danh sách cử tri
Cùng với các ban, ngành chức năng của huyện, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng nêu cao tinh thần cảnh giác, dự báo tình hình đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày diễn ra bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Ngọc Hiếu