Thứ sáu,  12/07/2024

Tập huấn nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016

LSO-Ngày 19/4/2011, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp của huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tham gia tập huấn có 220 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện.Nữ ứng cử viên tham gia tập huấnTrong thời gian một ngày, các báo cáo viên của tỉnh đã truyền đạt đến các nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp các chủ đề về: HĐND và đại biểu HĐND; Phụ nữ với việc tham gia chính trị; Xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên HĐND; Kỹ năng trình bày chương trình hành động trước cử tri; Kỹ năng tuyên truyền, vận động qua các phương tiện thông tin đại chúng; Lập kế hoạch quản lý thời gian.Thông qua lớp tập huấn này, các nữ ứng cử viên được trang bị nhiều kiến thức bổ ích khi tham gia công tác chính trị; từ đó phát huy tài năng, trí tuệ, phẩm chất của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý, nhất là nắm bắt cơ bản các bước xây dựng chương trình...

LSO-Ngày 19/4/2011, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp của huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tham gia tập huấn có 220 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Nữ ứng cử viên tham gia tập huấn
Trong thời gian một ngày, các báo cáo viên của tỉnh đã truyền đạt đến các nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp các chủ đề về: HĐND và đại biểu HĐND; Phụ nữ với việc tham gia chính trị; Xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên HĐND; Kỹ năng trình bày chương trình hành động trước cử tri; Kỹ năng tuyên truyền, vận động qua các phương tiện thông tin đại chúng; Lập kế hoạch quản lý thời gian.
Thông qua lớp tập huấn này, các nữ ứng cử viên được trang bị nhiều kiến thức bổ ích khi tham gia công tác chính trị; từ đó phát huy tài năng, trí tuệ, phẩm chất của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý, nhất là nắm bắt cơ bản các bước xây dựng chương trình hành động khi ra mắt cử tri. Đồng thời, bảo đảm mục tiêu tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2011- 2016.

Xuân Hương