Chủ nhật,  21/07/2024

Uỷ ban bầu cử tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 3

LSO-Ngày 20/4/2011, Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn tổ chức kỳ họp thứ 3 xem xét danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba và dự kiến phân bổ những người ứng cử về các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm-Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh dự và chỉ đạo.Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu chỉ đạoTheo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, từ 22/3 đến nay, quá trình chuẩn bị và tổ chức triển khai cuộc bầu cử ở Lạng Sơn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của luật. Tỉnh thành lập 16 ban bầu cử HĐND tỉnh tại 16 đơn vị bầu cử. Toàn tỉnh có 84 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 1.882 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất và nhất trí lập danh sách đại biểu chính thức danh sách những người ứng cử đại biểu...

LSO-Ngày 20/4/2011, Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn tổ chức kỳ họp thứ 3 xem xét danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba và dự kiến phân bổ những người ứng cử về các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm-Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh dự và chỉ đạo.

Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu chỉ đạo
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, từ 22/3 đến nay, quá trình chuẩn bị và tổ chức triển khai cuộc bầu cử ở Lạng Sơn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của luật. Tỉnh thành lập 16 ban bầu cử HĐND tỉnh tại 16 đơn vị bầu cử. Toàn tỉnh có 84 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 1.882 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất và nhất trí lập danh sách đại biểu chính thức danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII gồm 8 vị, 2 vị còn lại đưa vào danh sách dự phòng. Về đại biểu HĐND cấp tỉnh, đã thống nhất và nhất trí danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm 2011-2016 gồm 90 vị, 12 vị còn lại đưa vào danh sách dự phòng, đưa ra khỏi danh sách 1 vị không được tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Tại kỳ họp lần này, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thông qua dự kiến phân bổ danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội về 2 đơn vị bầu cử; dự kiến phân bổ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh về 16 đơn vị bầu cử; dự thảo bản Công bố của Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phùng Thanh Kiểm-Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban bầu cử tỉnh và các cấp, các ngành, các tổ chức bầu cử trong triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử; đảm bảo kinh phí bầu cử theo hướng tiết kiệm, hiệu quả… xây dựng định hướng cơ cấu cho từng đơn vị bầu cử, đồng thời chuẩn bị tốt cho hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh, trấn áp tội phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri; tăng cường kiểm tra công tác bầu cử ở cơ sở …
Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu tại cuộc họp
Kết luận kỳ họp, đồng chí Vy Văn Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung công việc cần tập trung triển khai tiếp theo và những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử …
Bảo Vy