Thứ năm,  25/07/2024

Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Cao Lộc

LSO-Ngày 19/4/2011, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Cao Lộc.Lãnh đạo huyện Cao Lộc báo cáo Đoàn kiểm traTính đến thời điểm này, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn huyện Cao Lộc được thực hiện đúng thời gian, tiến độ theo quy định của luật. Cấp huyện được phê chuẩn thành lập 8 đơn vị bầu cử với 36 đại biểu HĐND được bầu. Cấp xã có 125 đơn vị bầu cử với 544 đại biểu HĐND được bầu. Toàn huyện có 224 khu vực bỏ phiếu. Huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện gồm 52 người, nữ chiếm 32,7%, ngoài đảng chiếm 10%. Đồng chí Trương Hùng Anh phát biểu tại buổi kiểm traPhát biểu tại buổi kiểm tra, sau khi ghi nhận những nỗ lực, cố gắng cũng như chỉ...

LSO-Ngày 19/4/2011, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Cao Lộc.
Lãnh đạo huyện Cao Lộc báo cáo Đoàn kiểm tra
Tính đến thời điểm này, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn huyện Cao Lộc được thực hiện đúng thời gian, tiến độ theo quy định của luật. Cấp huyện được phê chuẩn thành lập 8 đơn vị bầu cử với 36 đại biểu HĐND được bầu. Cấp xã có 125 đơn vị bầu cử với 544 đại biểu HĐND được bầu. Toàn huyện có 224 khu vực bỏ phiếu. Huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện gồm 52 người, nữ chiếm 32,7%, ngoài đảng chiếm 10%.
Đồng chí Trương Hùng Anh phát biểu tại buổi kiểm tra
Phát biểu tại buổi kiểm tra, sau khi ghi nhận những nỗ lực, cố gắng cũng như chỉ ra một số mặt còn tồn tại trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đồng chí trưởng đoàn đề nghị huyện Cao Lộc quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động để những người dân đi lao động ngoài địa bàn thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; việc niêm yết danh sách các ứng cử viên đảm bảo mỹ quan, khoa học và bảo vệ cẩn thận; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cử tri có điều kiện nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên; chú ý khâu trang trí ở khu vực 2 thị trấn, cửa khẩu, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các khu vực bỏ phiếu; kiểm tra tất cả các điểm bầu cử đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi thời tiết; bảo vệ tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử; lễ khai mạc ngày bầu cử cần được tổ chức chu đáo, trang trọng, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Minh Thảo