Chủ nhật,  21/07/2024

Tràng Định tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn

LSO-Nhận thức đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử (BC) ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể quần chúng trên địa bàn huyện Tràng Định xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu về hiệu quả, chất lượng và tiến độ.Các địa phương niêm yết danh sách cử triNgay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo BC, Ủy ban bầu cử (UBBC) ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức triển khai các bước và hoạt động của công tác BC. Ban chỉ đạo cấp huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo cuộc BC trên địa bàn kịp thời, chính xác, sát với yêu cầu, nhiệm vụ. UBBC huyện đã chỉ đạo đôn đốc các cấp, các ngành, các bộ phận chức năng thực hiện nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, kịp...

LSO-Nhận thức đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử (BC) ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể quần chúng trên địa bàn huyện Tràng Định xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu về hiệu quả, chất lượng và tiến độ.
Các địa phương niêm yết danh sách cử tri
Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo BC, Ủy ban bầu cử (UBBC) ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức triển khai các bước và hoạt động của công tác BC. Ban chỉ đạo cấp huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo cuộc BC trên địa bàn kịp thời, chính xác, sát với yêu cầu, nhiệm vụ. UBBC huyện đã chỉ đạo đôn đốc các cấp, các ngành, các bộ phận chức năng thực hiện nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo tiến độ chung của tỉnh và quy định của Luật. Chất lượng, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND 2 cấp được đảm bảo, việc bố trí đơn vị BC, chia khu vực bỏ phiếu phù hợp và tuân thủ quy định của Luật. Đối với cấp huyện, căn cứ vào số dân của địa phương, số lượng đại biểu HĐND huyện Tràng Định nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu là 33 đại biểu với 7 đơn vị BC. Cấp xã được bầu 490 đại biểu, gồm 124 đơn vị BC với 126 khu vực bỏ phiếu. Các tổ chức phụ trách BC được thành lập trong thời gian quy định, đã thành lập 7 ban BC cấp huyện, mỗi ban gồm 9 thành viên, đảm bảo về thành phần, cơ cấu, chất lượng theo yêu cầu. Ban BC cấp xã có từ 7-9 thành viên. Ủy ban MTTQ các cấp đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức các hội nghị hiệp thương theo quy định. Ngày 15/4/2011, Tràng Định đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thống nhất đưa vào danh sách chính thức 47 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016. Tính đến nay, 100% các xã cũng đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3.
Toàn huyện có 9 xã, thị trấn có người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện cư trú, cần tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo quy định của Luật. Danh sách hồ sơ người ứng cử gửi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú gồm 55 người. Tại các hội nghị lấy ý kiến, cử tri đã bầy tỏ sự đồng tình, tín nhiệm cao đối với những người ứng cử và nhất trí đề nghị đưa vào danh sách ứng cử viên đối với 55 người ứng cử. Đối với cấp xã, đến nay, 100% thôn, khu phố cũng đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu HĐND xã. Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định của Luật. Tỷ lệ cử tri tham gia cao, thành phần tham dự đầy đủ. Đã có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân thành mang tính chất xây dựng.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện các bước theo kế hoạch của cuộc BC, các thành viên Ban chỉ đạo, UBBC đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, chủ động trong công việc được giao, thường xuyên sâu sát cơ sở, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra uốn nắn, khắc phục kịp thời những sai sót trong triển khai thực hiện công tác BC ở các đơn vị cơ sở. Công tác kiểm tra thực hiện công tác BC được huyện đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện. Ban chỉ đạo, UBBC đã phối hợp với các đoàn của tỉnh kiểm tra tại nhiều đơn vị cơ sở. Ngoài ra, các thành viên Ban chỉ đạo, UBBC huyện thường xuyên bám sát đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách kiểm tra, đôn đốc triển khai, tổ chức thực hiện công tác BC. Các địa phương trên địa bàn huyện Tràng Định đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn với quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc BC ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Minh Thảo