Chủ nhật,  21/07/2024

Ðiện mừng Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cu-ba

Nhân dịp đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-dơ được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, ngày 19-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng.Toàn văn như sau:Đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-dơ thân mến,Thay mặt Đảng Cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, nhân dịp đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba.Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng Đại hội VI Đảng các đồng chí đã thành công tốt đẹp và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cu-ba do đồng chí đứng đầu, nhân dân Cu-ba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân.Nhân dịp này, một lần nữa, chúng tôi xin khẳng định lại mong muốn và quyết tâm của Đảng và nhân dân Việt Nam trong việc...

Nhân dịp đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-dơ được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, ngày 19-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng.

Toàn văn như sau:

Đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-dơ thân mến,

Thay mặt Đảng Cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, nhân dịp đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba.

Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng Đại hội VI Đảng các đồng chí đã thành công tốt đẹp và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cu-ba do đồng chí đứng đầu, nhân dân Cu-ba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này, một lần nữa, chúng tôi xin khẳng định lại mong muốn và quyết tâm của Đảng và nhân dân Việt Nam trong việc tiếp tục thúc đẩy, tăng cường và củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác anh em toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Cu-ba chúng ta.

Chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên trọng trách cao cả của mình.

Theo Nhandan