Chủ nhật,  21/07/2024

Ðồng chí Trương Tấn Sang làm việc với Liên minh HTX Việt Nam

Chiều 21-4, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đến thăm và làm việc với Liên minh HTX Việt Nam. Dự buổi làm việc, có các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư và Liên minh HTX Việt Nam.Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam đã báo cáo với đồng chí Trương Tấn Sang những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong những năm qua, đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, KTTT trong thời gian qua phát triển còn chậm, chưa có chuyển biến mạnh và còn những hạn chế, yếu kém chưa được khắc phục.Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, HTX hiện có; quan tâm phát triển các tổ hợp tác, HTX ở nông thôn trên cơ sở quán triệt và thực hiện Nghị quyết T.Ư...

Chiều 21-4, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đến thăm và làm việc với Liên minh HTX Việt Nam. Dự buổi làm việc, có các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư và Liên minh HTX Việt Nam.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam đã báo cáo với đồng chí Trương Tấn Sang những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong những năm qua, đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, KTTT trong thời gian qua phát triển còn chậm, chưa có chuyển biến mạnh và còn những hạn chế, yếu kém chưa được khắc phục.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, HTX hiện có; quan tâm phát triển các tổ hợp tác, HTX ở nông thôn trên cơ sở quán triệt và thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020…

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và ý kiến của lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu ý kiến, nhấn mạnh: Trong thời gian qua, nhất là sau khi có Nghị quyết T.Ư 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, KTTT phát triển, chiếm tỷ trọng GDP lớn hơn trong nền kinh tế quốc dân. Số lượng các tổ hợp tác, HTX tăng; số lượng các HTX hoạt động yếu kém giảm; KTTT có xu hướng ngày càng phát triển. Tuy nhiên, KTTT phát triển không đều ở các lĩnh vực, chủ yếu phát triển mạnh ở lĩnh vực phi nông nghiệp, phát triển KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp còn khó khăn hơn. Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ những hạn chế, khó khăn đối với phát triển KTTT, như nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhân dân còn khác nhau; cơ chế, chính sách, tổ chức hoạt động của các tổ hợp tác và HTX còn hình thức; khó nhân rộng mô hình HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Những định chế đối với Liên minh HTX Việt Nam còn hạn chế…

Đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Liên minh HTX Việt Nam. Đồng chí mong muốn Liên minh HTX Việt Nam phối hợp tốt cùng với các bộ, ban, ngành T.Ư quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về phát triển KTTT. Đó là kinh tế nhà nước cùng với KTTT phải trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Liên minh HTX Việt Nam cần chú ý công tác đào tạo đội ngũ cán bộ HTX; bảo đảm đội ngũ giáo viên và chương trình giảng dạy sát với điều kiện thực tiễn.

Theo Nhandan