Thứ ba,  16/07/2024

Các tỉnh, thành phố tổng kết hoạt động HÐND

Ngày 21-4, HĐND tỉnh Phú Yên khóa V tổ chức kỳ họp lần thứ 20, nhằm tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2004-2011.Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh khóa V đã tiến hành 20 kỳ họp (trong đó có bốn kỳ họp bất thường), tiến hành 30 lượt tiếp xúc, với 75.346 cử tri tham dự; ban hành 172 nghị quyết và đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở trong việc quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa đói, giảm nghèo.Kỳ họp cũng nêu lên những khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua.Ngày 21-4, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 21, tổng kết nhiệm kỳ 2004-2011. Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua 237 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... Chất lượng nghị quyết HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên, sát với thực tiễn cuộc sống và có tính khả thi.Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Phú Thọ luôn coi trọng và làm tốt hoạt động...

Ngày 21-4, HĐND tỉnh Phú Yên khóa V tổ chức kỳ họp lần thứ 20, nhằm tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2004-2011.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh khóa V đã tiến hành 20 kỳ họp (trong đó có bốn kỳ họp bất thường), tiến hành 30 lượt tiếp xúc, với 75.346 cử tri tham dự; ban hành 172 nghị quyết và đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở trong việc quản lý, điều hành kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Kỳ họp cũng nêu lên những khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua.

Ngày 21-4, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 21, tổng kết nhiệm kỳ 2004-2011. Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua 237 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… Chất lượng nghị quyết HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên, sát với thực tiễn cuộc sống và có tính khả thi.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Phú Thọ luôn coi trọng và làm tốt hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo Nhandan