Thứ sáu,  19/07/2024

Tích cực chuẩn bị các công việc cho ngày bầu cử

Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận vừa công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2011-2016, tại 17 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh.Theo đó, Bình Thuận có 88 người ứng cử để cử tri lựa chọn bầu 53 đại biểu HĐND tỉnh. Trong 17 đơn vị bầu cử, có 16 đơn vị có số dư hai người và một đơn vị có số dư ba người. Huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.Các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử của huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát các bước thực hiện, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn phát sinh tại cơ sở. Các đơn, thư khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết và giải thích công khai tới cử...

Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận vừa công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2011-2016, tại 17 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh.
Theo đó, Bình Thuận có 88 người ứng cử để cử tri lựa chọn bầu 53 đại biểu HĐND tỉnh. Trong 17 đơn vị bầu cử, có 16 đơn vị có số dư hai người và một đơn vị có số dư ba người. Huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử của huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát các bước thực hiện, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn phát sinh tại cơ sở. Các đơn, thư khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết và giải thích công khai tới cử tri.

Theo Nhandan