Chủ nhật,  21/07/2024

Tổng kết, kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật về đất đai

Ngày 23-4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương đóng góp ý kiến, chuẩn bị tổng kết tình hình thi hành pháp luật đất đai và định hướng sửa đổi Luật Đất đai 2003.Thực hiện Chỉ thị số 1315/2010/CT-TTg ngày 23-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003, đến nay hơn 90,25% diện tích tự nhiên cả nước được khai thác đưa vào sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Về cơ bản, quỹ đất được bố trí sử dụng hợp lý và đáp ứng nhu cầu cho các ngành, lĩnh vực, việc sử dụng đất ngày càng tiết kiệm, hiệu quả.Tại cuộc họp, các ý kiến thống nhất Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn đã có nhiều tác động tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phân tích các kết quả thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, đồng thời nêu lên các vướng mắc, bất cập và kiến nghị xử lý những tồn...

Ngày 23-4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương đóng góp ý kiến, chuẩn bị tổng kết tình hình thi hành pháp luật đất đai và định hướng sửa đổi Luật Đất đai 2003.
Thực hiện Chỉ thị số 1315/2010/CT-TTg ngày 23-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003, đến nay hơn 90,25% diện tích tự nhiên cả nước được khai thác đưa vào sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Về cơ bản, quỹ đất được bố trí sử dụng hợp lý và đáp ứng nhu cầu cho các ngành, lĩnh vực, việc sử dụng đất ngày càng tiết kiệm, hiệu quả.
Tại cuộc họp, các ý kiến thống nhất Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn đã có nhiều tác động tích cực trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, phân tích các kết quả thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, đồng thời nêu lên các vướng mắc, bất cập và kiến nghị xử lý những tồn tại, khó khăn trong công tác quản lý, thi hành pháp luật về đất đai.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường thời gian tới tiến hành tổng hợp đầy đủ báo cáo của các ngành, địa phương về công tác quản lý, triển khai thi hành pháp luật về đất đai. Trong đó, cần phân tích sâu hơn về hiện trạng thi hành pháp luật trong từng mảng vấn đề để làm rõ các vướng mắc, tồn tại, nguyên nhân để đưa ra các giải pháp khắc phục hiệu quả. Trên cơ sở đó, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư xây dựng báo cáo định hướng sửa đổi Luật Đất đai, đặc biệt là thống kê các vấn đề còn ý kiến khác nhau để xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Theo Nhandan