Thứ sáu,  19/07/2024

Phiên họp tháng 4/2011 của UBND tỉnh: Thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng

LSO- Ngày 22/4/2011, UBND tỉnh đã triệu tập phiên họp tháng 4/2011 để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Dự phiên họp có các thành viên UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.Phiên họp đã Dự thảo Đề án đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010-2015, định hướng 2020; Đề án xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020; Dự thảo Quy định quản lý nhà nước về Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2015; Tờ trình về việc phát hành Báo Lạng Sơn, Báo Nhân dân đến trưởng thôn, bản, khối phố; Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện hoạt động của lực lượng dân quân...

LSO- Ngày 22/4/2011, UBND tỉnh đã triệu tập phiên họp tháng 4/2011 để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Dự phiên họp có các thành viên UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Phiên họp đã Dự thảo Đề án đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010-2015, định hướng 2020; Đề án xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020; Dự thảo Quy định quản lý nhà nước về Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2015; Tờ trình về việc phát hành Báo Lạng Sơn, Báo Nhân dân đến trưởng thôn, bản, khối phố; Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015.
Toàn cảnh phiên họp

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo đề án, tờ trình.
Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp thu những ý kiến đóng góp để nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp. Cần ưu tiên cho diện tích sản xuất lúa, đặc biệt là vùng tập trung, có điều kiện, diện tích cho năng suất bấp bênh có thể chuyển sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Duy trì và mở rộng diện tích ngô cho cả nhu cầu con người, chăn nuôi và chế biến. Quan tâm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng cây trồng. Đối với đề án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung là cần thiết, tuy nhiên, đề án xây dựng còn chung chung, đánh giá chưa rõ hiện trạng. Trước mắt cần gặp gỡ, phối hợp với các cơ sở giết mổ truyền thống xây dựng 1 hoặc 2 dự án cụ thể, có cơ chế hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, cơ chế quản lý…phù hợp với tình hình thực tế. Về dự thảo Quy định quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng lấy tiêu đề là ban hành Quy định quản lý nhà nước về Quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và căn cứ vào Luật Quy hoạch để triển khai thực hiện. Đối với đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông cần đánh giá cụ thể xem tỷ lệ thu hút học sinh vào các trường THPT chính xác, trên cơ sở đó xác định tỷ lệ thu hút hàng năm phù hợp với tình hình thực tế. Công tác xã hội hóa tách thành giải pháp riêng, bổ sung thêm giải pháp tăng cường phối hợp, cam kết giữa ngành giáo dục với các ngành liên quan; Đồng ý hỗ trợ phát hành Báo Lạng Sơn, Báo Nhân dân đến tận thôn, bản, khối phố, bắt đầu thực hiện từ tháng 6/2011 đến hết năm 2011. Tháng 12/2011, các ban, ngành chức năng cần đánh giá lại hiệu quả của công tác phát hành, trên cơ sở đó có đề xuất, kiến nghị phù hợp; Thông qua Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010-2015, trong các bước tổ chức triển khai thực hiện tùy thuộc vào khả năng ngân sách hàng năm sẽ điều chỉnh quy mô cho phù hợp…


Đức Anh