Chủ nhật,  21/07/2024

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ðiều phối viên Thường trú của LHQ tại Việt Nam

Chiều 26-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Điều phối viên Thường trú của LHQ tại Việt Nam G.Hen-đra chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng ông G.Hen-đra đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ.Thủ tướng cho rằng, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ phát triển tốt đẹp, trong đó mô hình thí điểm một LHQ tại Việt Nam đang hoạt động rất hiệu quả. Thủ tướng mong muốn LHQ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là xóa đói, giảm nghèo, thực hiện bình đẳng giới, bảo đảm phúc lợi xã hội... Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo và quyết liệt thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát và hết sức quan tâm việc bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là...

Chiều 26-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Điều phối viên Thường trú của LHQ tại Việt Nam G.Hen-đra chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng ông G.Hen-đra đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ.

Thủ tướng cho rằng, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ phát triển tốt đẹp, trong đó mô hình thí điểm một LHQ tại Việt Nam đang hoạt động rất hiệu quả. Thủ tướng mong muốn LHQ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là xóa đói, giảm nghèo, thực hiện bình đẳng giới, bảo đảm phúc lợi xã hội… Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo và quyết liệt thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát và hết sức quan tâm việc bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là người nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa… Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, bên cạnh nội lực, Việt Nam luôn mong muốn sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có các cơ quan của LHQ.

Điều phối viên LHQ G.Hen-đra cho rằng, Việt Nam đã đạt rất nhiều thành công trong phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có những thành tựu về xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, hội nhập quốc tế; đặc biệt Việt Nam đã thực hiện thành công hầu hết các mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ. Theo ông Hen-đra, Việt Nam đang phải đối phó lạm phát tăng cao và cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ người nghèo, thực hiện đồng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế gắn với mục tiêu phát triển con người; bảo vệ môi trường sinh thái; bình đẳng giới, công bằng xã hội… LHQ sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, cũng như các mục tiêu Thiên niên kỷ.

Theo Nhandan