Thứ sáu,  19/07/2024

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Ngày 26-4, Trường đại học Y tế công cộng (Bộ Y tế) kỷ niệm mười năm thành lập (2001 - 2011) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu cùng đại diện một số bộ, ngành, tổ chức quốc tế dự.Được thành lập năm 2001, với một chuyên ngành còn khá mới nhưng xu thế phát triển của xã hội, chuyên ngành y tế công cộng ngày càng được xã hội quan tâm, chú ý. Với phương pháp giáo dục và đào tạo lấy người học làm trung tâm, đào tạo y tế công cộng gắn với thực địa, nhà trường đã hình thành một môi trường đào tạo chuẩn mực với những phương pháp học tập tiên tiến, hiện đại. Nhiều loại hình đào tạo được phát triển, từ cử nhân y tế công cộng đến sau đại học, kể cả các khóa ngắn hạn và đào tạo từ xa phù hợp nhu cầu thực tiễn. Đáng chú ý, hơn 90% số cử nhân y tế công cộng có việc làm ngay sau khi tốt...

Ngày 26-4, Trường đại học Y tế công cộng (Bộ Y tế) kỷ niệm mười năm thành lập (2001 – 2011) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu cùng đại diện một số bộ, ngành, tổ chức quốc tế dự.

Được thành lập năm 2001, với một chuyên ngành còn khá mới nhưng xu thế phát triển của xã hội, chuyên ngành y tế công cộng ngày càng được xã hội quan tâm, chú ý. Với phương pháp giáo dục và đào tạo lấy người học làm trung tâm, đào tạo y tế công cộng gắn với thực địa, nhà trường đã hình thành một môi trường đào tạo chuẩn mực với những phương pháp học tập tiên tiến, hiện đại. Nhiều loại hình đào tạo được phát triển, từ cử nhân y tế công cộng đến sau đại học, kể cả các khóa ngắn hạn và đào tạo từ xa phù hợp nhu cầu thực tiễn. Đáng chú ý, hơn 90% số cử nhân y tế công cộng có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Theo Nhandan