Thứ sáu,  12/07/2024

Báo Nhân Dân mở cuộc thi viết về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/T.Ư của Bộ Chính trị ngày 7-11-2006 đã thu được những kết quả quan trọng bước đầu trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Báo Nhân Dân phối hợp Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí (thuộc PVN) tổ chức cuộc thi viết về những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.Nội dung tác phẩm dự thi: Bài dự thi có nội dung phát hiện, phản ánh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là người thật, việc thật trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đó là những tấm gương...

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/T.Ư của Bộ Chính trị ngày 7-11-2006 đã thu được những kết quả quan trọng bước đầu trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Báo Nhân Dân phối hợp Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí (thuộc PVN) tổ chức cuộc thi viết về những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Nội dung tác phẩm dự thi: Bài dự thi có nội dung phát hiện, phản ánh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là người thật, việc thật trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đó là những tấm gương nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Đó là những con người bình thường trong cuộc sống có nhiều việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng dân cư được tôn vinh, khen ngợi trong quá trình xây dựng cuộc sống mới.

Những tấm gương của kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài thành đạt trong sự nghiệp làm vẻ vang cho đất nước và hướng về đất nước. Đó là những tập thể cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong phát triển kinh tế – xã hội, có những đóng góp xuất sắc trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng…

Thể loại: Các thể loại gồm: phóng sự, phản ánh, ghi chép, ký chân dung, nhóm ảnh. Bài viết ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, chân thực. Bài dự thi theo nhóm ảnh có ít nhất ba ảnh.

Đối tượng dự thi: Các nhà văn, nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp, cộng tác viên trong và ngoài nước; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Giải thưởng: Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các tác phẩm đoạt giải. Một giải A, trị giá 15 triệu đồng; ba giải B, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; năm giải C, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Mười giải khuyến khích, mỗi giải trị giá một triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm và trao giải:

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1-5-2011 đến hết ngày 1-5-2012. Trao giải vào ngày 19-5-2012.

Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của một tác giả. Ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi về &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Tác phẩm dự thi được chọn đăng trên Báo Nhân Dân cuối tuần. Tác phẩm không sử dụng, tòa soạn xin được lưu lại bản thảo. Tác phẩm dự thi có thể viết tay trên một mặt giấy (không phô-tô-cóp-pi). Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) ở cuối mỗi bài viết để tiện liên hệ.

Địa chỉ nhận tác phẩm:

Ban Nhân Dân cuối tuần, Báo Nhân Dân, số 71, Hàng Trống, Hà Nội; hoặc gửi email: nhandancuoituan@nhandan.org.vn hoặc vananhbnd@gmail.com

Ngoài các giải thưởng dành cho các tác phẩm có chất lượng cao, các bài đăng trên báo được hưởng nhuận bút theo quy định. Báo Nhân Dân rất mong nhận được sự cộng tác, hưởng ứng nhiệt tình của các nhà báo, nhà văn, cộng tác viên, bạn đọc cả nước.

Theo Nhandan