Thứ tư,  24/07/2024

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Yêu cầu bức thiết của thời kỳ mới

LSO-Nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được coi là nhân tố quyết định cho sự thành công của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, vai trò quyết định của nguồn nhân lực chất lượng cao chỉ trở thành hiện thực khi người lao động được đào tạo để có năng lực và phẩm chất cần thiết, đáp ứng được những yêu cầu mà quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đặt ra hiện nay và cả tương lai. Vấn đề này đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ X, XI của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Nhân viên Trạm thu phí Cầu Lường điều khiển hệ thống giám sát tự độngSinh thời, Bác Hồ từng nhấn mạnh rằng: cán bộ nếu chỉ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, mà thiếu tri thức, kiến thức khoa học, tức có đức mà không có tài, thì cũng chẳng khác gì ông Bụt ngồi trên toà sen, không làm điều gì xấu nhưng cũng chẳng làm được việc gì có ích cho đời. Sự yếu kém...

LSO-Nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được coi là nhân tố quyết định cho sự thành công của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, vai trò quyết định của nguồn nhân lực chất lượng cao chỉ trở thành hiện thực khi người lao động được đào tạo để có năng lực và phẩm chất cần thiết, đáp ứng được những yêu cầu mà quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đặt ra hiện nay và cả tương lai. Vấn đề này đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ X, XI của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.
Nhân viên Trạm thu phí Cầu Lường điều khiển hệ thống giám sát tự động
Sinh thời, Bác Hồ từng nhấn mạnh rằng: cán bộ nếu chỉ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, mà thiếu tri thức, kiến thức khoa học, tức có đức mà không có tài, thì cũng chẳng khác gì ông Bụt ngồi trên toà sen, không làm điều gì xấu nhưng cũng chẳng làm được việc gì có ích cho đời. Sự yếu kém về trí tuệ sẽ là lực cản nguy hại đối với hoạt động của mỗi người và đương nhiên ảnh hưởng nhất định đối với tổ chức. Năng lực trí tuệ của con người hiện nay biểu hiện ở khả năng áp dụng những thành tựu khoa học để sáng chế ra những kỹ thuật, công nghệ tiên tiến. Khả năng đó thể hiện qua trình độ tay nghề, mức độ thành thạo chuyên môn nghề nghiệp. Yêu cầu nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày càng đòi hỏi trình độ chuyên môn hoá cao của đội ngũ lao động.
Lực lượng lao động dẫn đầu là đội ngũ trí thức. Với cơ cấu đồng bộ trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, quản lý kinh tế – xã hội, văn hoá – văn nghệ, … Họ phải thành thạo chuyên môn, nghề nghiệp, có năng lực tiếp thu, chọn lọc và ứng dụng có hiệu quả những thành tựu của khoa học – công nghệ hiện đại. Lực lượng nòng cốt của đội ngũ lao động là những công nhân lành nghề – những người trực tiếp sản xuất hàng hoá và cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng cả ở trong nước và nước ngoài. Do đó, họ phải có một trình độ trí tuệ nhất định để tiếp thu và làm chủ được công nghệ tiên tiến. Nền sản xuất công nghiệp còn đòi hỏi ở người lao động hàng loạt năng lực cần thiết như: có kỷ luật tự giác, biết phát huy tối đa năng lực cá nhân gắn kết với hoạt động tập thể, có tinh thần trách nhiệm cao đối với chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường…
Những yêu cầu trên đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được các cấp, ngành chức năng của tỉnh chú trọng thông qua đẩy mạnh công tác giáo dục – đào tạo. Hằng năm, riêng hệ thống trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị ở các huyện, thành phố đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn lượt cán bộ, đảng viên cho 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 965 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy và 4.579 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ cở. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn có trình độ đại học, cao đẳng cho 1.420 đảng viên, trung cấp, sơ cấp cho 687 đảng viên; cử nhân, cao cấp lý luận chính trị 396 đảng viên; trung cấp, sơ cấp gần 4.500 đảng viên; bồi dưỡng khác trên 18.000 lượt cán bộ tỉnh, huyện và cơ sở . Đến nay, về chuyên môn, toàn Đảng bộ có 9 tiến sỹ, 341 thạc sỹ, trên 7.500 cử nhân, gần 21.500 cao đẳng, trung cấp. Về lý luận: gần 900 cử nhân, cao cấp, gần 1 vạn trung cấp, sơ cấp lý luận… trong đó, đội ngũ cán bộ xã, thôn, bản có trình độ chuyên môn đại học 228 người, cao đẳng, trung cấp gần 3.400 người, lý luận cao cấp 20, trung cấp 2.323 người… Lực lượng này chính là những hạt nhân nòng cốt của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo yêu cầu của Đảng trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống các trường dạy nghề nội tỉnh và liên kết với các trung tâm ngoại tỉnh, hàng năm, toàn tỉnh đã đáp ứng được nhu cầu đào tạo nghề cho 7.000 – 8.000 lao động. Cùng với hợp tác xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm tại chỗ, việc nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ lao động trực tiếp của tỉnh đang có nhiều triển vọng. Những kết quả nêu trên thể hiện sự nỗ lực rất đáng ghi nhận của các cấp, ngành chức năng của tỉnh. Tuy vậy, so với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước cũng như của tỉnh, nhiệm vụ giáo dục – đào tạo trong thời gian tới còn rất nặng nề.
Công nhân Công ty TNHH Chi Lê vận hành máy sản xuất ống nhựa – Ảnh: Thế Bảo

Theo chủ trương của tỉnh, để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ, văn hóa, đội ngũ doanh nhân và công nhân lành nghề, trước mắt tập trung củng cố, mở rộng, đi đôi với đầu tư trang thiết bị giảng dạy, thực hành đạt chuẩn tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; chú trọng liên kết đào tạo nghề, chuyển giao, ứng dụng công nghệ với các cơ sở đào tạo trong, ngoài nước. Trước hết, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần tự học tập để vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực sự là người lãnh đạo, tổ chức và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn.

Hoàng Thái