Thứ tư,  24/07/2024

Đồng chí Vy Văn Thành – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại Chi Lăng

LSO-Ngày 26/4/2011, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Vy Văn Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Chi Lăng.Đồng chí Vy Văn Thành kiểm tra công tác bầu cử tại xã Mai SaoLàm việc với UBND xã Mai Sao, đoàn đã nghe Ủy ban bầu cử xã báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đến thời điểm này, công tác bầu cử tại xã Mai Sao được thực hiện theo đúng luật, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, xã đã lập danh sách chính thức 39 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu lấy 25 đại biểu, đảm bảo cơ cấu, thành phần như: tuổi trẻ chiếm 28,2%; nữ 30,76%, ngoài đảng 28,2%, dân tộc thiểu số 89,74%.... Xã đã tiến hành lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri theo luật định. Công tác tuyên truyền; chuẩn bị...

LSO-Ngày 26/4/2011, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Vy Văn Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Chi Lăng.
Đồng chí Vy Văn Thành kiểm tra công tác bầu cử tại xã Mai Sao
Làm việc với UBND xã Mai Sao, đoàn đã nghe Ủy ban bầu cử xã báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đến thời điểm này, công tác bầu cử tại xã Mai Sao được thực hiện theo đúng luật, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, xã đã lập danh sách chính thức 39 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu lấy 25 đại biểu, đảm bảo cơ cấu, thành phần như: tuổi trẻ chiếm 28,2%; nữ 30,76%, ngoài đảng 28,2%, dân tộc thiểu số 89,74%…. Xã đã tiến hành lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri theo luật định. Công tác tuyên truyền; chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử; công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử được tích cực triển khai.
Đồng chí Vy Văn Thành làm việc vớiỦy ban bầu cử huyện Chi Lăng
Tại UBND huyện Chi Lăng, Ủy ban bầu cử huyện đã báo cáo với đoàn quá trình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn. Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần 3, Chi Lăng đã lập danh sách chính thức 54 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện để bầu 36 đại biểu; 805 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 521 đại biểu; đến thời điểm này, Chi Lăng không có người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và HĐND cấp xã. Huyện đã tiến hành ấn định số đơn vị bầu cử, phê chuẩn các đơn vị bầu cử, thành lập ban bầu cử, tổ bầu cử, lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri đảm bảo quy trình, tiến độ theo quy định của pháp luật.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của xã Mai Sao và huyện Chi Lăng trong triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung công việc mà xã và huyện cần tập trung thực hiện như: đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử… để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Thúy Hường